Veličina fonta
Sivi ton
Kontrast
Disleksija

Aktivni projekti

C4.1. R3 – Uspostava sustava vaučera za obrazovanje zaposlenih i nezaposlenih osoba

Procijenjeni trošak: 26.544,56 EUR (200.000,00 HRK)

Ciljna skupina: Nezaposleni, zaposleni, poslodavci, pružatelji obrazovnih usluga, savjetnici iz HZZ

Razdoblje provedbe: siječanj 2021. - lipanj 2026.

Uspostava sustava vaučera za obrazovanje zaposlenih i nezaposlenih osoba (C4.1. R3) reformska je mjera Hrvatskog zavoda za zapošljavanje komponente „Tržište rada i socijalna zaštita“ (C4) u Nacionalnom planu oporavka i otpornosti (NPOO) za razdoblje od 2021.-2026.

Uspostavom sustava vaučera osigurani su preduvjeti i postupci za poticanje cjeloživotnog učenja i stjecanja novih vještina s naglaskom na digitalne i zelene vještine. Usvajanje novih vještina će omogućuje povećanje zapošljivosti te bolju usklađenost ponude i potražnje na tržištu rada.

Uspostava sustava vaučera u skladu je s Europskom agendom za vještine, Paktom za vještine i podržava europsku „Reskill and upskill“ inicijativu, kao i Preporuku Vijeća o oblicima usavršavanja: nove prilike za odrasle (Upskilling Pathways). Uspostava sustava vaučera razvijena je u suradnji s MZO, i dio je nove reforme obrazovanja odraslih kojom je uspostavljen i novi sustav vrednovanja kvalitete.

Aktivnosti:

  • Osnovan je zajednički tim za uspostavu sustava vaučera od strane MRMSOSP i HZZ. Time su koordinirane sve aktivnosti oko osmišljavanja procedura i postupaka za korištenje vaučera, pripremljene su i održane edukacije savjetnika iz HZZ-a, osmišljena promotivna kampanja i provedene su ostale aktivnosti u pripremi sustava.
  • Pokrenut je i postupak nabave izvršitelja izrade aplikacije. Sama primjena aplikacije je započela s radom početkom 2022. godine.
  • Katalog vještina je ugrađen u aplikacijski model. Portal za praćenje potreba na tržištu rada ima ulogu orijentira za savjetnike iz HZZ-a kod odobravanja vaučera.

https://vauceri.hzz.hr/

https://planoporavka.gov.hr/
https://europa.eu/next-generation-eu/index_hr
https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/recovery-coronavirus/recovery-and-resilience-facility_en
https://vlada.gov.hr/europski-semestar-19455/19455
https://hrvatska2030.hr/

Projekt je sufinancirala Europska Unija. Ovaj sadržaj je isključiva odgovornost Hrvatskog zavoda za zapošljavanje.