Veličina fonta
Sivi ton
Kontrast
Disleksija

Završeni projekti

CARDS 2001 Restrukturiranje tržišta rada

Projekt je započeo u lipnju 2003. godine, a 31. siječnja 2005. godine je, prema ugovoru, završena tehnička pomoć za provođenje projekta. Njegova je vrijednost iznosila 3.000.000 eura. Cilj projekta je bio institucionalni razvoj Hrvatskog zavoda za zapošljavanje te pružanje usluga zbrinjavanja tehnološkog viška u poduzećima u restrukturiranju kao i testiranje njihovog učinka. Projekt se sastojao od 5 komponenti:

 1. pregled metoda prikupljanja informacija o stanju na tržištu rada
 2. izrada metodologije za kvalitativnu anketu o stanju na tržištu rada
 3. razvoj instrumenata za profesionalno usmjeravanje i s time povezanih informacija o obrazovanju
 4. proširenje informatizacije Hrvatskog zavoda za zapošljavanje
 5. uspostava Fonda za zbrinjavanje tehnološkog viška i Centara za potporu poslovnim promjenama

Dodane vrijednosti projekta CARDS 2001 „Restrukturiranje tržišta rada“ koje su unaprijedile stručnu osposobljenost Hrvatskoga zavoda za zapošljavanje su sljedeće:

 • U okviru ovog projekta provedena je na uzorku od 2.000 poslodavaca anketa o stanju na tržištu rada u suradnji s agencijom „PULS“ u sljedeće četiri županije: Zagrebačka, Osječko-baranjska, Primorsko-goranska i Zadarska; na temelju dobivenih rezultata izrađena je studija o stanju na tržištima rada spomenutih županija.
 • Izrađena je strategija djelatnosti profesionalnog usmjeravanja. Kao jedan od elemenata unaprjeđenja sustava profesionalnog usmjeravanja planirano je uvođenje programa u elektronskom obliku na načelu samopomoći. U tu je svrhu odabran u svijetu često korišten britanski program tzv. CASCAiD program. Korištenje ovog programa planirano je u svim područnim službama HZZ-a i u obrazovnim institucijama. Program je namijenjen širokoj populaciji korisnika pa se može koristiti kod profesionalnog usmjeravanja učenika osnovnih i srednjih škola te odraslih u svim fazama njihovog profesionalnog razvoja. Njegova primjena pružit će mnogo većem broju korisnika mogućnost dobivanja informacija o pojedinim zanimanjima, mogućnostima školovanja te odabiru najprikladnijeg zanimanja.
 • Proveden je trening 21 savjetnika iz Odjela za profesionalnu orijentaciju koji su osposobljeni za prenošenje vještina na osobe iz škola i HZZ-a vezanih za informiranje učenika o njihovim mogućnostima na tržištu rada.
 • Educirano je 26 savjetodavaca unutar Hrvatskog zavoda za zapošljavanje koji će raditi isključivo s osobama s invaliditetom i teže zapošljivim osobama.
 • Nabavljena je informatička oprema (serveri, radne stanice, pisači) u vrijednosti od 530.000 € koja je instalirana u centralnom sustavu u Središnjoj službi HZZ-a te u svim područnim službama HZZ-a ovisno o veličini službe i potrebama. Izvan sustava HZZ-a oprema je instalirana u 3 Centra za potporu poslovnim promjenama (CPPP) u Rijeci i u 4 Tranzicijska centra u MORH;
 • Organiziran je seminar sa sindikatima vezano uz restrukturiranje poduzeća i koncept rada CPPP-a; • Uspostavljeni su Centri za potporu poslovnim promjenama (tzv. mobility centri) u sljedećim poduzećima: „Luka“ Rijeka, „RIO“ Rijeka, „Lumik“ Rijeka, „Belje“ Osijek te 3 centra u Ministarstvu obrane RH u Zagrebu, Osijeku i Splitu (s dislociranim uredom u Metkoviću). Sredstva kojima se financirao rad centara bila su dostupna do 31. prosinca 2005. godine. Osnovna svrha uspostavljanja ovih centara bila je pružanje usluga radnicima poduzeća koja se nalaze u procesu restrukturiranja, tj. pružanje potpore i pomoći u njihovom ponovnom zapošljavanju odnosno samozapošljavanju kroz podizanje razine njihove zapošljivosti. U rad centara bili su uključeni posebno educirani savjetnici od strane HZZ-a i posebno educirane osobe od strane poslodavaca u čijim poduzećima su centri uspostavljeni.

Projekt je sufinancirala Europska Unija. Ovaj sadržaj je isključiva odgovornost Hrvatskog zavoda za zapošljavanje.