Veličina fonta
Sivi ton
Kontrast
Disleksija

Završeni projekti

CARDS 2002 Lokalna partnerstva za zapošljavanje

Vrijednost ovog projekta iznosila je 893.604 eura, a njegova je provedba trajala od listopada 2004. godine do 16. lipnja 2006. godine. Svrha projekta bila je povećati usklađenost strukovnog obrazovanja s trenutnim i prognoziranim potrebama tržišta rada, te značajno smanjenje nezaposlenosti.

 Ciljevi projekta bili su:

  • unaprijediti spoznaje o tržištu rada na razini županije,
  • osnažiti razvoj ljudskih potencijala,
  • smanjiti stopu nezaposlenosti
  • unaprijediti spoznaje o principima, mehanizmima, pravilima i postupcima Europskog socijalnog fonda.

Projekt je proveden u četiri županije: Sisačko-moslavačkoj, Vukovarsko-srijemskoj, Zadarskoj i Šibensko-kninskoj županiji. U okviru projekta izrađene su analize lokalnih tržišta rada na temelju provedenih empirijskih istraživanja te su donesene strategije razvoja ljudskih potencijala i zapošljavanja za pojedine županije uključene u projekt.

Osim toga, organizirane su radionice i osposobljavanja lokalnih partnera i osoblja HZZ-a o principima, mehanizmima, pravilima i postupcima Europskog socijalnog fonda, a izrađena je i internet stranica u okviru stranice HZZ-a gdje se mogu naći sve važne informacije o projektu i njegovoj provedbi, kao i relevantni dokumenti i priručnici nastali u okviru projekta. Projekt je priveden uspješnom završetku formaliziranjem lokalnih partnerstava za zapošljavanje u vidu Regionalnih vijeća za tržište rada. Na Upravnom vijeću HZZ-a usvojen je model ovih Vijeća kao savjetodavnih tijela koja će pratiti razvoj regionalnih tržišta rada i aktivne politike zapošljavanja na nivou županije.

Projekt je sufinancirala Europska Unija. Ovaj sadržaj je isključiva odgovornost Hrvatskog zavoda za zapošljavanje.