Veličina fonta
Sivi ton
Kontrast
Disleksija

Završeni projekti

CARDS 2003 Decentralizacija i reorganizacija HZZ-a

Svrha i ciljevi projekta bili su jačanje regionalne i lokalne sposobnosti Hrvatskog zavoda za zapošljavanje kroz unaprjeđivanje vještina, tehnološkog znanja i iskustva potrebnog za decentralizirano djelovanje Zavoda, što bi omogućilo izravnije uključivanje Zavoda u lokalne razvojne planove i inicijative. Decentralizacija HZZ-a dio je dugoročne strategije koja će se provesti nakon što se poslovno djelovanje HZZ-a standardizira, te tehnički podrži informacijskom tehnologijom. Vrijednost projekta iznosila je 500.000 eura. Provedba projekta započela je 25. travnja 2006. godine, a projekt je završio 25. listopada 2007. godine.

 Glavna postignuća projekta su sljedeća:

  • Provedena je analiza dosadašnjeg načina rada i organizacijske strukture HZZ-a.
  • Provedena je komparativna analiza organizacije Zavoda za zapošljavanje s nekoliko zemalja Europske unije.
  • Izrađeni su nacrti nekih ključnih dokumenata potrebnih za daljnju reorganizaciju Zavoda. Ovdje je svakako potrebno istaći Etički kodeks HZZ-a i Strateški plan HZZ-a za razdoblje 2007-2011. U izradi nekih od dokumenata sudjelovali su i socijalni partneri.
  • Održane su radionice za operativne rukovoditelje HZZ-a iz Središnje službe i svih područnih službi.

Zbog svoje tematike, projekt je zahtijevao intenzivnu suradnju s područnim službama HZZ-a te su u tu svrhu odabrane sljedeće područne službe: Split, Varaždin, Rijeka i Zagreb.

Zavod je od ovog projekta dobio dodanu vrijednost u smislu opsežne edukacije i osposobljavanja operativnih rukovoditelja, prije svega pročelnika područnih službi za zapošljavanje, te rukovoditelja odjela i odsjeka kako iz Središnje službe tako i područnih službi. U suradnji s ekspertima, djelatnici Zavoda izradili su nacrte nekih vrijednih dokumenata koji će poslužiti kao dobra osnova za daljnje inicijative u unaprjeđivanju usluga i proizvoda Zavoda, kao i sveukupnom razvoju Hrvatskog zavoda za zapošljavanje. Nadalje, značajna dodana vrijednost ovog projekta bilo studijsko putovanje gdje su se pročelnici područnih službi, rukovoditelji odjela iz središnje službe, te predstavnici socijalnih partnera upoznali sa sustavima tržišta rada dviju zemalja članica Europske unije – Irske i Velike Britanije.

Projekt je sufinancirala Europska Unija. Ovaj sadržaj je isključiva odgovornost Hrvatskog zavoda za zapošljavanje.