Veličina fonta
Sivi ton
Kontrast
Disleksija

Završeni projekti

CARDS 2004 Lokalna partnerstva za zapošljavanje – faza 2

Vrijednost projekta je iznosila 1.500.000 eura. Projekt je započeo 7. studenog 2005. godine, a završio 6. svibnja 2007. godine.

U okviru projekta izrađene su analize lokalnih tržišta rada na temelju provedenih empirijskih istraživanja te je održano osposobljavanje zaposlenika u područnim službama HZZ-a o principima, mehanizmima, pravilima i postupcima Europskog socijalnog fonda.

Ovaj projekt provodio se u uskoj suradnji s CARDS projektom za provedbu Regionalnih operativnih programa Ministarstva mora, turizma, prometa i razvitka te su ustanovljena načela i preferirani lokalni model suradnje. Prema ustanovljenom modelu, u okviru svakog Regionalnog partnerskog vijeća osnovana je Tematska radna skupina za razvoj ljudskih potencijala koja predstavlja predviđeno lokalno partnerstvo za zapošljavanje. Tematske radne skupine izradile su regionalne strategije razvoja ljudskih potencijala te su sukladno prioritetima strategija pripremili individualne projekte razvoja ljudskih potencijala koji su dobili sredstva kroz program darovnica.

1. Ricochet

Korisnik: PRONI - Centar za socijalno podučavanje

Opći cilj ovog projekta bio je povećanje razine uključenosti i integracije mladih i dugotrajno nezaposlenih žena na tržište rada, a u skladu s potrebama tržišta rada Vukovarsko-srijemske županije. Posebni cilj bio je povećati razinu znanja i vještina nezaposlenih žena, kroz edukacije i radionice, te promoviranje poduzetništva i mogućnosti samozapošljavanja.

Ukupna vrijednost projekta: 92.099,00 eura.

Partneri: HZZ PS Vukovar, HZZ PS Vinkovci, Tehničko učilište, Vinkovci, LEDA, Hrvatska obrtnička komora Vinkovci.

2. SPONA - Partnerska i operativna mreža za održivi razvoj

Korisnik: Poduzetnički centar Pakrac

Cilj projekta bio je unaprijediti i poboljšati upravljačka znanja i vještine djelatnika javne uprave, posebice ureda za gospodarstvo gradova i općina Požeško-slavonske županije čime se poboljšala njihova operativna učinkovitost. Projekt je omogućio umrežavanje lokalnih aktera na tržištu rada i stvaranje lokalne razvojne mreže, što osigurava brži protok informacija, te poboljšava komunikaciju na svim razinama.

Ukupna vrijednost projekta: 72.512,26 eura.

Partneri: Poslovni centar Pakrac, Grad Pakrac, Hrvatski institut za lokalnu samoupravu.

3. Partnerstvo za stipendije

Korisnik: Centar za poduzetništvo Karlovačke županije

Cilj projekta bio je povećati pristup zapošljavanju mladih kroz partnerstvo privatnog i javnog sektora na tržištu rada Karlovačke županije. Projektne aktivnosti bile su usmjerene prilagođavanju potreba poslovnog sektora lokalnom tržištu rada  kroz sustav stipendiranja u Karlovačkoj županiji.

Ukupna vrijednost projekta: 67.746,76 eura.

Partneri: HZZ PS Karlovac, Karlovačka županija, Grad Karlovac, web portal MojPosao (Selectio).

4. Osposobljavanje za CNC obradu metala

Korisnik: Grad Nova Gradiška

Cilj projekta bio je osposobljavanje osoba u području korištenja CNC tehnologije (upravljanje proizvodnjom preko računalnih programa) u metalnoj proizvodnji. Kandidati za osposobljavanje svladali su osnove CNC tehnologije i osposobili se za praktičan rad u tom području. Projektom je razvijen sustav unapređenja ciljanih vještina za lokalno tržište rada u CNC obradi metala.

Ukupna vrijednost projekta: 87.091,01 eura.

Partneri: Industrijska škola Nova Gradiška, HZZ PS Slavonski Brod.

5. Sljedeći korak - socijalna zadruga

Korisnik: Ženska grupa Karlovac „Korak“

Cilj projekta bio je osnovati socijalno poduzeće (zadrugu) kao sustav zapošljavanja dugotrajno nezaposlenih žena. Socijalno poduzeće je oblik komercijalne djelatnosti započet prvenstveno sa socijalnim ciljem čija se dobit ili viškovi ponovo ulažu za tu socijalnu svrhu, tj. poslovanje socijalnog poduzeća. Ostali ciljevi ovog projekta bili su pomoć nezaposlenim i dugotrajno nezaposlenim ženama pri ulasku na tržište rada, promoviranje poduzetništva, te stvaranje jednakih mogućnosti za žene na tržištu rada.

Ukupna vrijednost projekta: 77.104,68 eura.

Partneri: HZZ PS Karlovac, Dom za starije i nemoćne «Sveti Antun» Karlovac.

6. Info punkt za poduzetnike i nezaposlene

Korisnik: Grad Senj

Cilj projekta bio je poticanje zapošljavanja (uključujući i samozapošljavanje) u Ličko-Senjskoj županiji. Projekte aktivnosti pridonijele su stvaranju uvjeta za brži razvoj poduzetništva kroz povećanje opsega informacija i kroz edukaciju. Kroz ovaj projekt osnovan je „Poduzetnički info punkt“ za sve nezaposlene i poduzetnike sa svrhom svakodnevnog pružanja informacija o tržištu rada.

Ukupna vrijednost projekta: 63.036,50 eura.

Partneri: Centar za poduzetništvo grada Senja i Udruženje obrtnika grada Senja.

7. Znanjem do posla

Korisnik: Organizacija za civilne inicijative

Cilj projekta bio je povećanje zaposlenosti i unaprjeđenje učinkovitosti tržišta rada na području Šibensko-kninske županije kroz smanjenje dugotrajne nezaposlenosti, poticanje otvaranja novih radnih mjesta i razvoj poduzetništva. Organizirane su kampanje u kojima se promoviralo cjeloživotno učenje, edukacije, savjetovanja i informiranje nezaposlenih, a također su održavane i radionice o samozapošljavanju i socijalnom poduzetništvu.

Ukupna vrijednost projekta: 82.874,60 eura.

Partneri: Udruga Zvonimir, Grad Drniš.

8. Razvijanje sustava potpore za tržište rada Šibensko-kninske županije

Korisnik: Obrtnička komora Šibensko-kninske županije

Osnovni cilj projekta bio je podizanje razine kompetentnosti aktera na tržištu rada Šibensko-kninske županije razvijanjem sustava potpore za (samo)zapošljavanje u djelatnosti turizma i ugostiteljstva. Ovim projektom obuhvaćene su dvije ciljane skupine: službenici javnih ustanova Šibensko-kninske županije koji direktno rade s potencijalnim poduzetnicima i nezaposlenim osobama, te dugotrajno nezaposlene osobe iz evidencije Hrvatskog zavoda za zapošljavanje - Područne službe Šibenik. Nezaposleni su bili uključeni u programe osposobljavanja i prekvalifikacije za deficitarna zanimanja iz djelatnosti turizma i ugostiteljstva.

Ukupna vrijednost projekta: 79.674,15 eura.

Partneri: HZZ PS Šibenik, Pučko otvoreno učilište Libar, Pučko otvoreno učilište Šibenik, Pučko otvoreno učilište Knin.

9. YIPPEE (Integracija mladih u Pleternici s ciljem napretka gospodarstva i zapošljavanja)

Korisnik: Grad Pleternica

Cilj projekta bio je socijalno i ekonomsko uključivanje neaktivnih i nezaposlenih mladih u Požeško-slavonskoj županiji kroz unapređenje vještina potrebnih za ulazak na tržište rada. Također se, kroz aktivizam građana i poticanje dijaloga između poduzetnika, institucija i građana Pleternice, pokušalo potaknuti razvoj lokalne zajednice.

Ukupna vrijednost projekta: 63.698,00 eura.

Partneri: HZZ PS Požega i Udruženje obrtnika Požega.

10. Cjeloživotno učenje u području osiguranja i menadžmenta

Korisnik: IVORA - škola informatike

Cilj projekta bio je unaprijediti ljudski potencijal u domeni osiguranja kroz ciljano cjeloživotno obrazovanje. Projektom se težilo smanjiti nesklad između ponude i potražnje za zanimanje „zastupnik osiguranja“, stvoriti pojačanu motivaciju za bavljenje ovim zanimanjem i smanjiti broj nezaposlenih mladih osoba.

Ukupna vrijednost projekta: 69.819,64 eura. Partneri: HZZ PS Slavonski Brod, Hrvatska gospodarska komora i Generali osiguranje.

Projekt je sufinancirala Europska Unija. Ovaj sadržaj je isključiva odgovornost Hrvatskog zavoda za zapošljavanje.