Veličina fonta
Sivi ton
Kontrast
Disleksija

Programi

CEF

CEF, skraćeno za Connecting Europe Facility, ključni je instrument financiranja EU za promicanje rasta, zapošljavanja i konkurentnosti ciljanim ulaganjima u infrastrukturu na europskoj razini. Podupire razvoj visokoučinkovitih, održivih i učinkovito međusobno povezanih transeuropskih mreža u području prometa, energetike i digitalnih usluga. Ulaganja u CEF ispunjavaju karike koje nedostaju u europskoj energetskoj, prometnoj i digitalnoj okosnici.

CEF je od koristi korisnicima u svim državama članicama jer olakšava i poboljšava putovanja, poboljšava europsku energetsku sigurnost uz istodobno omogućavanje šire upotrebe obnovljivih izvora energije te olakšava prekograničnu interakciju između javnih uprava, poduzeća i građana.

Osim bespovratnih sredstava, CEF nudi financijsku potporu projektima putem inovativnih financijskih instrumenata kao što su jamstva i projektne obveznice. Ti instrumenti stvaraju znatnu prednost u korištenju proračuna EU i djeluju kao katalizator za privlačenje daljnjih sredstava iz privatnog sektora i drugih aktera javnog sektora.

Od siječnja 2014. INEA (Innovation and Networks Executive Agency) je bila uvertira u financiranje u okviru CEF-a. INEA je provodila većinu programskog proračuna CEF-a, ukupno 28,7 milijardi eura od 30,4 milijarde eura (23,7 milijardi eura za promet, 4,6 milijardi eura za energetiku i 0,5 milijardi eura za Telecom).

INEA je prestala s radom 31. ožujka 2021. Europska izvršna agencija za klimu, infrastrukturu i okoliš (CINEA- European Climate, Infrastructure and Environment Executive Agency) osnovana je 1. travnja 2021. kako bi preuzela svoj naslijeđeni portfelj i dodatne programe financiranja EU-a.

HZZ-ova povezanost s CEF-om se ostvarila unutar projekta EESSI (Electronic Exchange of Social Security Information) koji je bio projekt elektroničke razmjene podataka u području koordinacije sustava socijalne sigurnosti s odgovarajućim tijelom ili tijelima na razini Europske unije. Sporazum je bio potpisan od strane INEA-e (temeljem ovlaštenja dodijeljenog od strane Europske komisije) te Središnjeg registra osiguranika, REGOS koji kao koordinator, temeljem posebnih ovlaštenja dodijeljenih od strane Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje, Hrvatskog zavoda za zapošljavanje te Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje potpisivao i u njihovo ime i za njihov račun.

Cilj projekta EESSI bila je uspostava sustava elektroničke razmjene podataka između nadležnih ustanova u sustavu socijalne sigurnosti država članica Europske unije radi učinkovitijeg ostvarivanja prava iz sustava socijalne sigurnosti i to za radnike koji se odluče koristiti pravom slobode kretanja te članove njihovih obitelji. Institucije Republike Hrvatske koje su bile povezane u EESSI sustav su:

Ovaj sadržaj je isključiva odgovornost Hrvatskog zavoda za zapošljavanje.