Veličina fonta
Sivi ton
Kontrast
Disleksija

Završeni projekti

Centar tržišta rada Hrvatskog zavoda za zapošljavanje

Hrvatski zavod za zapošljavanje je u okviru I. komponente Instrumenta Pretpristupne pomoći (IPA-E) provodio projekt Centar tržišta rada. Projekt je trajao 22 mjeseca, a ukupna vrijednost projekta je bila  898.000 €.

Opći cilj projekta: Jačanje kapaciteta Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i ostalih institucija/organizacija na tržištu rada s ciljem razvoja učinkovitijeg tržišta rada.

Svrha projekta: Podržati osnivanje Centra tržišta rada Hrvatskog zavoda za zapošljavanje s ciljem obrazovanja zaposlenika HZZ-a i drugih ključnih dionika na tržištu rada.

Ciljne skupine: Zaposlenici HZZ-a i ostali dionici na tržištu rada (relevantna ministarstva, državne agencije, javne institucije, socijalni partneri, organizacije civilnog društva te tvrtke koje pružaju usluge razvoja ljudskih potencijala ).

Rezultati:

 1. Ključne kompetencije i standardi kvalitete za temeljne i prateće poslovne procese HZZ-a definirani i revidirani.
 2. Centar tržišta rada Hrvatskog zavoda za zapošljavanje za obrazovanje i razvoj uspostavljen i u funkciji.
 3. Kapaciteti HZZ-ovih internih i vanjskih trenera, koji će pružati relevantno znanje i vještine djelatnicima HZZ-a i ostalih ustanova/organizacija na tržištu rada razvijeni.
 4. Kapaciteti zaposlenika HZZ-a i ostalih ustanova/organizacija na tržištu rada za pružanje učinkovitih usluga i provedbu aktivne politike tržišta rada unaprijeđeni.

U okviru ugovora o uslugama aktivnosti su se provodile kroz četiri komponente:

Komponenta 1:

Definiranje/unaprjeđenje ključnih kompetencija i standarda kvalitete osnovnih i potpornih poslovnih procesa Hrvatskog zavoda za zapošljavanje.

U okviru prve komponente projekta formirana je radna skupina zadužena za definiranje i revidiranje ključnih kompetencija i standarda kvalitete poslovnih procesa HZZ-a. Ova aktivnost je bila osnova za razvoj novih programa osposobljavanja.

Komponenta 2:

Osnivanje Centra tržišta rada HZZ-a.

Unutar druge komponente projekta provedena je analiza potreba za osposobljavanjem (training needs analysis) zaposlenika HZZ-a te zaposlenika ostalih institucija na tržištu rada. Nadalje, u sklopu druge komponente projekta razvijen je organizacijski i edukacijski model Centra tržišta rada.

Komponenta 3:

Jačanje kapaciteta trenera HZZ-a i trenera iz ostalih institucija/organizacija na tržištu rada za prenošenje odgovarajućih znanja i vještina zaposlenicima HZZ-a i drugih institucija/organizacija na tržištu rada.

Unutar ove komponente proveden je odabir potencijalnih trenera te razvoj sveobuhvatnog programa osposobljavanja za trenere HZZ-a i treneri iz ostalih institucija/organizacija na tržištu rada. Nakon razvoja programa osposobljavanja, provedena su osposobljavanja trenera u sljedećim tematskim područjima:

 1. Vještine trenera („soft skills“)
 2. Osnovno orijentacijsko osposobljavanje za sve zaposlenike HZZ-a
 3. Poslovni procesi HZZ-a usmjereni na klijente
 4. Poslovni procesi HZZ-a koji nisu usmjereni na klijente (potporni poslovni procesi)
 5. Vještine i znanja o tržištu rada

Također, provedena su osposobljavanja mentora iz HZZ-a za stjecanje vještine prenošenja praktičnog znanja na radnom mjestu.

Komponenta 4:

Jačanje kapaciteta zaposlenika HZZ-a i institucija na tržištu rada za učinkovit rad s klijentima i provedbu aktivne politika tržišta rada.

Unutar ove faze, treneri osposobljeni kroz treću komponentu projekta su proveli osposobljavanja zaposlenika HZZ-a i drugih institucija/organizacija na tržištu rada u sljedećim tematskim područjima:

 1. Osnovno osposobljavanje za zaposlenike HZZ-a
 2. Osposobljavanje za zaposlenike u poslovnim procesima HZZ-a usmjerenim prema klijentima
 3. Osposobljavanje zaposlenika u poslovnim procesima HZZ-a koji nisu usmjereni prema klijentima
 4. Osposobljavanje na temu analize tržišta rada, kreiranja. provedbe i evaluacije mjera tržišta rada te strateškog planiranja.

Projekt je provodila tvrtka WYG International Ltd.

Projekt je sufinancirala Europska Unija iz Europskog socijalnog fonda. Ovaj sadržaj je isključiva odgovornost Hrvatskog zavoda za zapošljavanje.