Veličina fonta
Sivi ton
Kontrast
Disleksija

Završeni projekti

Croskills Pillar II

Hrvatski zavod za zapošljavanje je kao partner sudjelovao u provedbi projekta „Croskills Pillar II“ kojega je nositelj Građevinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu. Projektne aktivnosti započele su 1. rujna 2014. i trajale su 36 mjeseci.

Projekt se odvijao u sklopu Sedmog okvirnog programa (FP7 – Framework Programme 7) koji je predstavljao glavni instrument Europske unije za financiranje znanstvenih istraživanja i razvoja.

Ukupni proračun projekta iznosio je 602.501,00 EUR, dok je za aktivnosti Hrvatskog zavoda za zapošljavanje bilo predviđeno 46.819,00 EUR.

Opći cilj projekta bio je uspostaviti sveobuhvatni program kvalifikacija i osposobljavanja građevinskih radnika, baziran na preporukama i prioritetnim mjerama definiranima Nacionalnim smjernicama, kako bi se omogućilo cjeloživotno osposobljavanje kvalificiranih i nekvalificiranih, zaposlenih i nezaposlenih radnika, kao i sustavna evaluacija kvalificirane radne snage u državi.

Specifični ciljevi projekta bili su sljedeći:

  • Razvoj opsežnih kurikuluma osposobljavanja za 6 profesija u građevinarstvu;
  • Uspostavljanje 6 programa osposobljavanja, po jedan za svaku prioritetnu profesiju, uključujući 4 kvalifikacijske razine prema EQF sistematizaciji i akreditiranje početne skupine pružatelja osposobljavanja;
  • Uspostavljanje nacionalnog kvalifikacijskog programa osposobljavanja građevinskih radnika;
  • Uspostavljanje budućeg prepoznavanja hrvatskih programa certificiranja i osposobljavanja u ostalim zemljama članicama EU;
  • Razvoj plana održivosti kontinuiranog osposobljavanja i certificiranja radnika nakon završetka projekta.

Aktivnosti Hrvatskog zavoda za zapošljavanje odvijajale su se u okviru Radnog paketa 6 (Work Package 6) naziva „Planiranje održivosti“ početak kojega je bio predviđen za 1. kvartal 2015. godine. Suvoditelj Radnog paketa je Regionalni centar za zaštitu okoliša Srednje i Istočne Europe (REC) dok je cilj Radnog paketa bio razviti sveobuhvatan i realan plan održivosti kontinuirane provedbe shema kvalifikacija i osposobljavanja razvijenih u okviru projekta.

Zadaci u okviru navedenog radnog paketa bili su sudjelovanje u radu Nacionalne kvalifikacijske platforme, izrada općeg plana održivosti za 6 shema kvalifikacija i osposobljavanja, podržavanje financijske održivosti te praćenje.

Hrvatski zavod za zapošljavanje je također u nešto manjem opsegu sudjelovao u aktivnostima Radnog paketa 3 (uključivanje nezaposlenih građevinskih radnika u trening trenera), Radnog paketa 5 (uključivanje nezaposlenih radnika i radnika kojima je potrebna prekvalifikacija u probna osposobljavanja) te Radnog paketa 7 (korištenje informacijskih kanala prema nezaposlenoj radnoj snazi i poslodavcima odnosno informiranje o mogućnostima).

Projekt je sufinancirala Europska Unija. Ovaj sadržaj je isključiva odgovornost Hrvatskog zavoda za zapošljavanje.