Veličina fonta
Sivi ton
Kontrast
Disleksija

Završeni projekti

Cross-border work flow promotion

Naziv projekta: Cross-border work flow promotion (WORKFLOW)

Naziv programa: IPA II – Prekogranična suradnja Mađarska-Hrvatska

Nositelj: Grad Kapošvar

Partner(i): Grad Koprivnica, HZZ Područni ured Križevci, Vladin ured Baranjske županije iz Pečuha

Vrijednost projekta: 148.268,83 €

Trajanje: 12 mjeseci

Ciljana skupina: Mlade nezaposlene osobe do 35 godina života, sa srednjim ili visokim stupnjem obrazovanja te poslodavci.

Cilj projekta

Poticanje mobilnosti radne snage u hrvatsko-mađarskom prekograničnom području, povećanje stope zaposlenosti, poticanje gospodarskog razvoja prekogranične regije te pružanje mogućnosti za bolje životne uvjete.

Ključni rezultati projekta:
1. Kreirana trojezična web stranica koja omogućuje on-line učenje hrvatskog, engleskog i mađarskoj jezika dostupnih 24/7
2. Kreirana studija „Zapošljavanje, mobilnost radne snage i nove tehnologije u Europskoj Uniji“
3. Kreirana brošura „Vodič kroz zapošljavanje i poduzetništvo u Republici Mađarskoj
4. Kreirana DVD brošura koja sadrži 5 lekcija engleskog i mađarskog jezika
5. Održan Seminar i Okrugli stol namijenjen nezaposlenim osobama i poslodavcima.

Projekt je sufinancirala Europska Unija iz Europskog socijalnog fonda. Ovaj sadržaj je isključiva odgovornost Hrvatskog zavoda za zapošljavanje.