Veličina fonta
Sivi ton
Kontrast
Disleksija

Završeni projekti

Daljnji razvoj standarda zanimanja

Naziv projekta: Daljnji razvoj standarda zanimanja

Naziv programa: MINI ESF

Nositelj: Hrvatski zavod za zapošljavanje

Vrijednost: 100.000,00 EUR / 761.000,00 HRK

Trajanje: 16 mjeseci (od 08. ožujka 2015. do 30. lipnja 2016. godine)

Ciljana skupina: Zaposlenici resornih ministarstava i nadležnih institucija, članovi sektorskih vijeća, predlagatelji standarda zanimanja i članovi radnih skupina za ažuriranje Nacionalne klasifikacije zanimanja (predstavnici relevantnih institucija, ustanova i organizacija u sektoru u kojem se ažurira pojedino zanimanje).

Cilj projekta

Opći cilj projekta bio je razvoj standarda zanimanja kroz uvođenje i provedbu Ankete o standardu zanimanja (ASZ), čija je svrha dobivanje podataka o kompetencijama potrebnima za obavljanje pojedinog zanimanja izravno od poslodavaca za potrebe predlagatelja novih standarda, a u svrhu podrške cjelokupnom procesu razvoja Hrvatskoga kvalifikacijskog okvira (HKO).

Projektom su uspostavljeni kapaciteti, metodologija i praksa provedbe ankete o standardu zanimanja što doprinosi povezivanju tržišta rada i obrazovnog sustava. Ovim tipom anketnog istraživanja se od poslodavaca i stručnjaka upućenih u sadržaj zanimanja, prikupljaju informacije o ključnim poslovima te znanjima i vještinama potrebnima radnicima za uspješno obavljanje poslova pojedinog zanimanja. Anketa o standardu zanimanja sastavni je dio metodologije za izradu standarda zanimanja koja je definirana od strane Ministarstva rada i mirovinskoga sustava, a rezultati ankete predstavljaju analitičku podlogu za izradu standarda zanimanja. Standard zanimanja preduvjet je za izradu standarda kvalifikacija, to jest izradu ili prilagodbu obrazovnih programa koji će biti usklađeni s potrebama tržišta rada.

Provedbom ovog projekta uspostavljen je mehanizam prikupljanja podataka i razvijen metodološki okvir, kao i ljudski i tehnički kapaciteti za usvajanje i diseminaciju spoznaja o standardima zanimanja koji su ključni za kvalitetnije posredovanje i profesionalno usmjeravanje HZZ-a te aktivnosti drugih dionika na tržištu rada.

Aktivnosti projekta odvijale su se u okviru 7 ključnih elemenata:

 • Osposobljavanje i usavršavanje osoba angažiranih na provedbi projekta
 • Priprema provedbe te razvoj instrumenata i metodologije Ankete o standardima zanimanja
 • Provedba Ankete o standardu zanimanja za 50 zanimanja prema odabiru Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, Ministarstva rada i mirovinskoga sustava te Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta
 • Obrada podataka i priprema rezultata ankete za rad radnih skupina
 • Provedba radionica o rezultatima Ankete o standardu zanimanja i njihovim implikacijama za savjetnike za zapošljavanje i profesionalno usmjeravanje u svim područnim uredima Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, za članove sektorskih vijeća te ostale relevantne dionike na tržištu rada
 • Pružanje savjetodavne potpore drugim dionicima i partnerima koji provode Anketu o standardima zanimanja
 • Izrada završnog izvješća i diseminacija rezultata Ankete o standardu zanimanja

U okviru projekta provedena je Anketa o standardu zanimanja za ukupno 50 zanimanja, većinom onih za kojima postoji potražnja na tržištu rada. Na taj način nastoji se ubrzati proces prilagodbe obrazovnih programa u okviru obrazovanja odraslih potrebama poslodavaca. U istraživanjima je sudjelovalo ukupno 2254 poslodavaca koji su na taj način pridonijeli kreiranju standarda zanimanja i obrazovnih programa koji bi trebali biti usklađeni s potrebama na tržištu rada. Za svako zanimanje za koje je provedena anketa izrađeni su izvještaji s obrađenim podacima, a dostupni su na upit na adresu asz@hzz.hr.

Kako bi i ostale zainteresirane ustanove mogle samostalno provesti Anketu o standardu zanimanja, Hrvatski zavod za zapošljavanje je u sklopu projekta pružao savjetodavnu pomoć svima koji su je zatražili. Radi se o 44 ustanove kojima je odobren pristup na online verziju ankete i koje su kroz individualni kontakt vođene kroz sve korake u provedbi ankete. Osim toga, održane su 4 radionice za 109 polaznika iz 58 ustanova s ciljem upoznavanja sa svim elementima pripreme i provedbe ankete te obrade podataka.

S ciljem upoznavanja korisnika s rezultatima ankete, provedeno je 60 radionica za ukupno 621 polaznika koje su činili djelatnici HZZ-a, pučkih učilišta, srednjih strukovnih škola, predstavnici poslodavaca, nadležnih ministarstava, ali i stranih delegacija koje planiraju uvođenje vlastitih nacionalnih kvalifikacijskih okvira. Upiti za savjetodavnu potporu te dobivanje pismenih uputa za rad s pojedinim segmentima ankete mogu se uputiti na adresu asz@hzz.hr.

U sklopu projekta izrađeno je završno izvješće koja detaljno opisuje provedene aktivnosti, metodologiju provedbe ankete o standardu zanimanja, obradu podataka i izvještavanje o rezultatima te objedinjuje dobivene rezultate. Završno izvješće zbog veličine nije dostupno online, ali se može preuzeti slanjem upita na dolje naveden kontakt.

 
Zanimanja za koje je provedena anketa o standardu zanimanja (po sektorima):

1. Poljoprivreda, prehrana, veterina

 • veterinarski tehničar
 • mesar
 • pekar

2. Šumarstvo i drvna tehnologija

 • magistar šumarstva
 • magistar drvne tehnologije
 • stolar
 • tesar

4. Tekstil i koža

 • šivač

5. Grafička tehnologija

 • grafičar

6. Strojarstvo, brodogradnja i metalurgija

 • alatničar
 • autolimar
 • autolakirer
 • bravar
 • CNC operater
 • zavarivač
 • prvostupnik strojarstva
 • magistar inženjer strojarstva

7. Elektrotehnika i računarstvo

 • elektrotehničar

8. Geodezija i graditeljstvo

 • fasader
 • zidar
 • izolater
 • soboslikar
 • krovopokrivač
 • monter suhe gradnje
 • armirač

9. Ekonomija i trgovina

 • knjigovođa
 • voditelj EU projekata
 • voditelj odjela ljudskih potencijala

10. Turizam i ugostiteljstvo

 • barmen
 • konobar
 • slastičar
 • sobarica
 • pizza majstor
 • kuhar

11. Promet i logistika

 • vozač autobusa
 • vozač kamiona
 • vozač viličara

12. Zdravstvo

 • farmaceutski tehničar
 • dentalni tehničar
 • njegovatelj starijih i nemoćnih osoba

13. Osobne i druge usluge

 • frizer
 • kozmetičar
 • čistačica
 • zaštitar

14. Psihologija, edukacijska-rehabilitacija, logopedija i socijalne djelatnosti

 • logoped
 • savjetnik za profesionalno usmjeravanje
 • savjetnik za posredovanje u zapošljavanju
 • radnik s mladima

15. Odgoj, obrazovanje i sport

 • ravnatelj predškolske ustanove
 • ravnatelj škole

Projekt je sufinancirala Europska Unija iz Europskog socijalnog fonda. Ovaj sadržaj je isključiva odgovornost Hrvatskog zavoda za zapošljavanje.