Veličina fonta
Sivi ton
Kontrast
Disleksija

Završeni projekti

EESSI (Electronic Exchange of Social Security Information)

Naziv operativnog programa: Instrument za povezivanje Europe (eng. Connecting Europe Facility – CEF) za razdoblje 2014. – 2020.

Nositelj projekta: Središnji registar osiguranika – REGOS

Partneri u provedbi projekta: Hrvatski zavod za zapošljavanje, Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje, Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje

Razdoblje provedbe projekta: 01.01.2017. – 31.12.2018.

Ukupna vrijednost ugovorenog projekta (operacije): 1.505.250,00 EUR (HZZ: 602.100,00 EUR )

Projekt EESSI (Electronic Exchange of Social Security Information) bio je projekt elektroničke razmjene podataka u području koordinacije sustava socijalne sigurnosti s odgovarajućim tijelom ili tijelima na razini Europske unije. Odlukom Vlade Republike Hrvatske i donošenjem Zakona o provedbi uredbi Europske unije o koordinaciji sustava socijalne sigurnosti REGOS je određen Pristupnom točkom za elektroničku razmjenu podataka u području koordinacije sustava socijalne sigurnosti. Sporazum potpisuju Innovation and Networks Executive Agency (skraćeno: INEA) (temeljem ovlaštenja dodijeljenog od strane Europske komisije) te Središnji registar osiguranika, koji kao koordinator, (temeljem posebnih ovlaštenja dodijeljenih od strane Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje. Hrvatskog zavoda za zapošljavanje te Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje) potpisuje i u njihovo ime i za njihov račun.

Cilj projekta EESSI bio je uspostava sustava elektroničke razmjene podataka između nadležnih ustanova u sustavu socijalne sigurnosti, država članica Europske unije, radi učinkovitijeg ostvarivanja prava iz sustava socijalne sigurnosti i to za radnike koji se odluče koristiti pravom slobode kretanja te članove njihovih obitelji. Institucije Republike Hrvatske koje će biti povezane u EESSI sustav su: Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje, Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje, Hrvatski zavod za zapošljavanje i REGOS.

Projekt je sufinancirala Europska Unija. Ovaj sadržaj je isključiva odgovornost Hrvatskog zavoda za zapošljavanje.