Veličina fonta
Sivi ton
Kontrast
Disleksija

Europska mreža potpore inovacijama za zelene poslove – GREENET

Nositelj projekta: Ministarstvo rada, obitelji, socijalne zaštite i starijih iz Rumunjske

Partner(i): Hrvatski zavod za zapošljavanje, različite institucije i organizacije iz 6 europskih zemalja:

  • S.C. Media One S.R.L. (MO), Rumunjska
  • Groupement d’interet public pour la developpement de l’assistance technique (GIP International), Francuska
  • Instituto de Formacion Integral, SLU (IFI), Španjolska
  • Instituto de Desenvolvimento Social (IDS Institute), Portugal
  • R.D.I. Zeuseuropa Ltd. (ZEUSEUROPA), Cipar
  • Ekonomski Institut Maribor d.o.o., (EIM); Slovenija

Trajanje: 01.10.2014. – 30.09.2015.

Opis projekta

Ovaj projekt temeljio se na transferu inovativnih znanja i identifikaciji inovativnih alata u razvoju aktivne europske mreže zelenih poslova u području elektroopskrbe, plinarstva i parnih i rashladnih uređaja.

U mrežu su se uključile privatne i javne institucije, opskrbljivači i operateri na navedenom području, ali i lokalna uprava te ključni dionici na ovom polju. Kroz projekt se razvila platforma za e-učenje preko koje je zainteresiranim korisnicima biti omogućena podrška i prijenos praktičnih znanja, ažurirane informacije o tržištu rada i potrebama za specifičnim znanjima i vještinama koje će poslužiti kao baza za razvoj trening programa za zaposlenike u tvrtkama u ciljanom području. Kako bi se ocijenilo trenutno stanje u svakoj od zemalja sudionica, provest će se 7 detaljnih studija na temelju kojih će se izraditi različite metodologije i specifične preporuke za obrazovanjem i prekvalifikacijama/nadogradnjom postojećih vještina kako bi se što bolje odgovorilo na stalno mijenjajuće potrebe tržišta rada.  Da bi se što bolje uputilo dionike i sve zainteresirane u rezultate istraživanja i same preporuke, svaki od partnera organizirat će dvodnevnu radionicu, na temelju kojih će se u konačnici razviti zajednički kvalifikacijski i okvir standarda zanimanja za zelene poslove u ciljanom području. Kako bi se podigla svijest javnosti o zelenim poslovima, ali i samim rezultatima projekta, u svim zemljama koje sudjeluju provest će se javna kampanja s ciljem predstavljanja inovativnih alata za razvoj kvalifikacijskog okvira za zelene poslove.

SVEČANOST OTVORENJA PROJEKTA 

Dana 6. studenog 2014. u Bukureštu je održana svečanost otvorenja na kojoj je predstavljen GREENET projekt kroz kratak opis aktivnosti i očekivanih rezultata te je prisutnima predstavljen i vizualni identitet samog projekta. Sve partnerske organizacije održale su kratke prezentacije o svom djelokrugu rada te stručnom doprinosu ostvarenju projektnih ciljeva.

Projekt je sufinancirala Europska Unija. Ovaj sadržaj je isključiva odgovornost Hrvatskog zavoda za zapošljavanje.