Veličina fonta
Sivi ton
Kontrast
Disleksija

Programi

Europski socijalni fond plus (ESF+)

Europski socijalni fond plus (ESF+) glavni je instrument Europske unije za ulaganje u ljude. S proračunom od gotovo 99,3 milijarde EUR za razdoblje 2021. – 2027. fond ESF+ nastavit će znatno doprinositi socijalnim i obrazovnim politikama EU-a te politikama u području zapošljavanja i vještina, uključujući strukturne reforme u tim područjima.

Fond će također biti jedan od temelja socioekonomskog oporavka EU-a od pandemije koronavirusa. Zbog pandemije smanjilo se sudjelovanje na tržištu rada, obrazovni i zdravstveni sustavi suočili su se s brojnim izazovima te se povećala nejednakost. Fond ESF+ bit će jedan od ključnih instrumenata EU-a koji će državama članicama pomoći u rješavanju tih problema.

U okviru kohezijske politike fond ESF+ nastavit će i svoju misiju potpore gospodarskoj, teritorijalnoj i socijalnoj koheziji u EU-u, čime će se smanjiti razlike među državama članicama i regijama.

Fond ESF+ objedinjuje četiri zasebna instrumenta financiranja u programskom razdoblju od 2014. do 2020., odnosno Europski socijalni fond (ESF), Fond europske pomoći za najpotrebitije (FEAD), Inicijativu za zapošljavanje mladih (YEI) i Program za zapošljavanje i socijalne inovacije (EaSI).

Potporom iz fonda ESF+ uglavnom upravljaju države članice, a Komisija ima nadzornu ulogu.

Financiranje se stoga odvija u okviru:

  • tematskog područja pod podijeljenim upravljanjem, što provode države članice u partnerstvu s Komisijom. Ta sredstva iznose otprilike 98,5 milijardi eura za programsko razdoblje 2021. – 2027.
  • tematskog područja „Zapošljavanje i socijalne inovacije” (EaSI), što provodi Komisija s proračunom od gotovo 762 milijuna eura za razdoblje 2021. – 2027.

Program Učinkoviti ljudski potencijali 2021.-2027. (PULJP 2021.-2027.)

Nakon usvajanja Sporazuma o partnerstvu s RH za financijsko razdoblje 2021. – 2027. u kolovozu 2022., Europska komisija je 11. listopada 2022. usvojila Program Učinkoviti ljudski potencijali 2021. – 2027., prvi takav program iz paketa Kohezijske politike koji će se financirati iz Europskog socijalnog fonda. Ovim odobrenjem se Republici Hrvatskoj stavlja na raspolaganje 2,267 milijardi eura za ulaganja u područjima zapošljavanja, obrazovanja, socijalne politike i zdravstva iz Europskog socijalnog fonda plus (EU doprinos iznosi 1,933 milijarde EUR).

Program predviđa značajna ulaganja u četiri ključna područja zapošljavanje, obrazovanje, socijalno uključivanje te zdravstvenu i dugotrajnu skrb.

Hrvatski zavod za zapošljavanje s Europskim socijalnim fondom plus ulazi u novo programsko razdoblje 2021-2027. i kao korisnička institucija priprema projekte vezane uz financiranje mjera aktivne politike zapošljavanja kako bi se povećala stopa zaposlenosti te stekle vještine potrebne na tržištu rada posebice za ranjive skupine, razvojne projekte usmjerene unapređenju rada s korisnicima i digitalizaciji usluga HZZ-a sukladno trendovima, jačanju kapaciteta za upravljanje ljudskim potencijalima, unapređenje međunarodnog posredovanja (EURES), jačanje evaluacijskih kapaciteta i kapaciteta statističkog praćenja ukupne vrijednosti 568 milijuna eura.

Ovaj sadržaj je isključiva odgovornost Hrvatskog zavoda za zapošljavanje.