Veličina fonta
Sivi ton
Kontrast
Disleksija

Završeni projekti

Experience in European Gastronomy

Naziv programa: Leonardo da Vinci

Nositelj: HZZ Područni ured Slavonski Brod

Partner(i): VITALIS Betreuungsgesellshaft für Modellprojekte mbH

Vrijednost: 9.579,65 EUR

Trajanje: 12 mjeseci

Ciljana skupina: 5 mladih nezaposlenih osoba koje su po zanimanju kuhari

Cilj projekta

Glavni cilj projekta bio je proširiti profesionalne horizonte sudionicima, povećati mogućnost zapošljavanja osoba iz ciljane skupine, unaprijediti osobni razvoj sudionika te potaknuti  sudjelovanje mladih na europskom tržištu rada. Isto tako omogućio je usavršavanje osoba iz ciljane skupine u svojoj struci kako bi stekli posebna znanja i vještine jednog dobrog kuhara.

Ključni rezultati projekta:
1. razmijenjena znanja, iskustva i vještine,
2. stečene nove vještine u stranom radnom okruženju,
3. prihvaćena i usvojena nova znanja, iskustva , vještine i inovacije za eventualni daljnji razvoj,
4. razvijen osobni profesionalni razvoj,
5. povećano znanje stranog jezika i svijest o interkulturalnoj ovisnosti,
6. povećana je suradnja i tolerancija u različitosti i uzajamnom razumijevanju,
7. ojačan osjećaj europskog građanstva temeljenog na razumijevanju i poštivanju ljudskih prava i demokracije, te poticanje tolerancije i poštivanja drugih naroda i kultura
8. jedna osoba ostala zaposlena kod partnera u struci

Projekt je sufinancirala Europska Unija. Ovaj sadržaj je isključiva odgovornost Hrvatskog zavoda za zapošljavanje.