Veličina fonta
Sivi ton
Kontrast
Disleksija

Programi

Sedmi okvirni program za istraživanje, tehnološki razvoj i demonstracijske aktivnosti (FP7)

Sedmi okvirni program za istraživanje, tehnološki razvoj i demonstracijske aktivnosti (eng. Seventh Framework Programme for Research and Technological Development - FP7) financijski je instrument kojim Europska unija financira istraživanja i razvoj na razini EU i na  globalnoj razini. Program je uspostavljen Odlukom br. 1982/2006/EC Europskog parlamenta i Vijeća od 18.12.2006. godine. Najveći je program Unije proračuna većeg od 50 milijardi eura za financijsko razdoblje 2007-2013.

Svrha ovog programa je realizacija ciljeva definiranih Lisabonskom agendom, a posebno cilja pozicioniranja Europske unije kao najkonkurentnijeg i najdinamičnijeg svjetskog gospodarstva temeljenog na znanju. Strategija počiva na tzv. trokutu znanja kojeg čine istraživanje, inovacija i obrazovanje.

Kao najveći program EU, FP7 je složeno strukturiran s jasno definiranim pravilima participacije koja ovise o vrsti i aktivnostima prijavljenog projekta. Pravila su definirana Uputama za podnositelje prijedloga.

Republika Hrvatska sudjelovala je i izravnom prethodniku instrumenta FP7 – programu FP6, dok u Sedmom okvirnom programu sudjeluje od samog početka provođenja programa 2007. godine.

FP7 čine četiri potprograma potpore s različitim vrstama aktivnosti u području istraživanja i razvoja poput jačanja istraživačkih kapaciteta, potpore i koordinacije istraživanja, podržavanja mobilnosti istraživača te izgradnje i održavanja mreža. Četiri specifična programa u okviru FP7 tematski su grupirana kako slijedi:

  • Suradnja (eng. Cooperation) – potpora međunarodnoj suradnji u istraživanjima kojima je cilj jačanje konkurentnosti europske proizvodnje. Više od polovice sveukupnih sredstava u proračunu FP7 predviđeno je za deset tematskih područja u sklopu potprograma Suradnja; a) zdravlje, b) hrana, poljoprivreda, ribarstvo i biotehnologija, c) informacijske i komunikacijske tehnologije, d) nanotehnologije, nanoznanosti, materijali i nove tehnologije proizvodnje, e) energija, f) okoliš, g) transport, h) društveno-ekonomske i humanističke znanosti, i) sigurnost te j) svemir i prostor
  • Ideje (eng. Ideas) – potpora pionirskim istraživanjima kroz financiranje multidisciplinarnih istraživačkih projekata
  • Ljudi (eng. People) – potpora daljnjem školovanju, mobilnosti i profesionalnom razvoju istraživača
  • Istraživački kapaciteti (eng. Capacities) – potpora jačanju i učinkovitom korištenju istraživačkih i inovacijskih kapaciteta diljem Europe.

Projekti u kojima je sudjelovao Hrvatski zavod za zapošljavanje:

Ovaj sadržaj je isključiva odgovornost Hrvatskog zavoda za zapošljavanje.