Veličina fonta
Sivi ton
Kontrast
Disleksija

Programi

INTERREG

Inicijativa Europske zajednice je pokrenuta radi razvijanja prekogranične suradnje između pograničnih područja na unutarnjim i vanjskim granicama EU. Inicijativa je započeta 1990. godine, a u Financijskoj perspektivi 2000.-2006. nalazila se u svojoj trećoj fazi. U toj se fazi sastojala od tri linije: INTERREG III A - prekogranična suradnja, INTERREG III B - transnacionalna suradnja i INTERREG III C - međuregionalna suradnja. U Financijskoj perspektivi 2007.-2013. INTERREG se zamjenjuje Ciljem 3. - Europska teritorijalna suradnja. Na vanjskim granicama Unije suradnju u sklopu INTERREG-a sufinanciraju programi za treće zemlje (u slučaju Hrvatske CARDS i PHARE).

Hrvatska je sudjelovala u četiri INTERREG programa:

  • INTERREG III A - Program jadranske prekogranične suradnje
  • INTERREG III A - Program za susjedstvo između Slovenije, Mađarske i Hrvatske
  • INTERREG III B CADSES
  • INTERREG III C

Sudjelovanje projektnih partnera iz Hrvatske financiralo se iz programa PHARE i CARDS.

Hrvatski zavod za zapošljavanje je sudjelovao u dva INTERREG III A programa:

INTERREG III A - Program jadranske prokogranične suradnje

  1. SVILMA "Razvoj jadranskog tržišta rada"
  2. DILMA "Razvoj integriranog tržišta rada jadranske regije"

INTERREG III A - Program za susjedstvo između Slovenije, Mađarske i Hrvatske

  1. BILJNA MREŽA "Prekogranično širenje mreže uzgoja, sakupljanja i otkupa ljekovitog bilja u cilju razvoja prekogranične regije"
  2. PANONSKI TURIZAM "Stručno osposobljavanje za kvalitetni panonski turizam"

Ovaj sadržaj je isključiva odgovornost Hrvatskog zavoda za zapošljavanje.