Veličina fonta
Sivi ton
Kontrast
Disleksija

Završeni projekti

Izravna dodjela sredstava – „Stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa“ i „Obrazovanje za zapošljavanje radnika u višku i dugotrajno nezaposlenih osoba“

Na temelju Sporazuma kojeg je u lipnju 2013. godine potpisalo Ministarstvo rada i mirovinskoga sustava i Hrvatski zavod za zapošljavanje u okviru Prioriteta 1, IV komponente Instrumenta pretpristupne pomoći (IPA) „Razvoj ljudskih potencijala 2007-2013“, Hrvatski zavod za zapošljavanje proveo je 2 operacije kojima su se financirale mjere aktivne politike zapošljavanja.

 U okviru Sporazuma financirale su se mjera „Stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa“ i mjera „Obrazovanje za zapošljavanje radnika u višku i dugotrajno nezaposlenih osoba“.

Ukupna vrijednost Sporazuma je 6.700.000 eura.

S ciljem obuhvata što većeg broja mladih osoba uključenih u mjere aktivne politike zapošljavanja, Hrvatski zavod za zapošljavanje ovim je Sporazumom na raspolaganje dobio dodatna sredstva za provedbu otprije definiranih mjera.
Budući da su se dvije navedene operacije provodile prema nacionalnim procedurama, kriteriji za provedbu operacija bili su jednaki kriterijima i procedurama provedbe mjera aktivne politike zapošljavanja financiranim iz Državnog proračuna. Kriteriji za provedbu mjera aktivne politike zapošljavanja temeljeni su na Nacionalnom planu za poticanje zapošljavanja, a određeni Uvjetima i načinima korištenja sredstava za provođenje mjera aktivne politike zapošljavanja koje je usvojilo Upravno vijeće Hrvatskog zavoda za zapošljavanje.

Stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa

Operacija „Stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa“ je započela s provedbom 1. siječnja 2013. godine.

OPĆI CILJ je bio poduprijeti provedbu mjera aktivne politike zapošljavanja.

SVRHA operacije je bila povećati zapošljivost mladih osoba financiranjem mjere Stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa.

Ukupna vrijednost operacije je bila 2.400.000 eura, a predviđeno trajanje operacije 18. mjeseci.

Ciljne skupine projekta su bile slijedeće: visokoobrazovane nezaposlene osobe s ne više od godinu dana radnog staža u zvanju za kojeg su se obrazovale, prijavljene na evidenciju nezaposlenih barem 30 dana; nezaposlene mlade osobe prijavljene u evidenciju nezaposlenih barem 30 dana s ne više od jedne godine radnog staža u zanimanjima koja zahtijevaju polaganje stručnog ispita;  nezaposlene osobe sa srednjoškolskim obrazovanjem prijavljene u evidenciju nezaposlenih barem 30 dana s ne više od jedne godine radnog staža u zanimanjima koja zahtijevaju polaganje majstorskog ispita i nezaposlene osobe prijavljene u evidenciji nezaposlenih barem 30 dana s ne više od jedne godine radnog staža u zanimanjima koja zahtijevaju polaganje stručnog ispita u nadležnim komorama.

Obrazovanje za zapošljavanje radnika u višku i dugotrajno nezaposlenih

Operacija „Obrazovanje za zapošljavanje radnika u višku i dugotrajno nezaposlenih osoba“ s provedbom je započela 1. siječnja 2013. godine.

OPĆI CILJ je bio poduprijeti provedbu mjera aktivne politike zapošljavanja.

SVRHA operacije je bila obrazovanjem za zapošljavanje povećati zapošljivost radnika u višku i dugotrajno nezaposlenih osoba.

Ukupna vrijednost operacije bila je 4.300.000 eura, a predviđeno trajanje operacije 24 mjeseca.

Ciljne skupine projekta su bili radnici u višku i dugotrajno nezaposlene osobe.

Projekt je bio usmjeren na rješavanje problema nedovoljne konkurentnosti i niske razine zapošljivosti radnika u višku i dugotrajno nezaposlenih osoba. Aktivnosti projekta pridonijele su povećanju motivacije, stjecanju vještina za aktivno traženje posla, definiranju radnog potencijala i unaprjeđenju znanja i vještina. Osim obrazovanja za zapošljavanje radnika u višku i dugotrajno nezaposlenih, operacijom su se ojačali kapaciteti HZZ-a u provođenju mjera aktivne politike zapošljavanja, te u provođenju postupaka javne nabave, budući da se sve procedure nabave strukovnog obrazovanja odvijaju prema Zakonu o javnoj nabavi. S ciljem osnaživanja kapaciteta HZZ-a, organizirani su treninzi za zaposlenike HZZ-a. Kako bi se poslodavcima što više približile mogućnosti korištenja sredstava za zapošljavanje radnika u višku te kako bi što više partnera bilo uključeno u aktivnosti projekta kroz projekt provodili su se i okrugli stolovi.

Projekt je sufinancirala Europska Unija. Ovaj sadržaj je isključiva odgovornost Hrvatskog zavoda za zapošljavanje.