Veličina fonta
Sivi ton
Kontrast
Disleksija

Završeni projekti

Jačanje Centra tržišta rada Hrvatskog zavoda za zapošljavanje

Dana 30. prosinca 2014. g. započela je provedba projekta „Jačanje Centra tržišta rada Hrvatskog zavoda za zapošljavanje“. Projekt je proveden u okviru Operativnog programa „Razvoj ljudskih potencijala 2007.-2013.“, financiran je sredstvima Europskog socijalnog fonda, a ugovorena vrijednost iznosila je 2.949.000,00 HRK bez PDV-a, odnosno 3.686.250,00 HRK s uračunatim PDV-om. Provedba projektnih aktivnosti trajala je 15 mjeseci.

Opći cilj i svrha projekta bili su podržati daljnju modernizaciju i jačanje kapaciteta Hrvatskog zavoda za zapošljavanje kako bi se razvilo učinkovitije tržište rada u Republici Hrvatskoj, odnosno podržati daljnji razvoj Centra tržišta rada HZZ-a.

Projekt „Jačanje Centra tržišta rada HZZ-a“ predstavljao je nadogradnju prethodnog projekta „Centar tržišta rada Hrvatskog zavoda za zapošljavanje“ provedenog u okviru Komponente I IPA programa koji je rezultirao uspostavom Centra tržišta rada HZZ-a i osposobljavanjem radnika HZZ-a i zaposlenika drugih dionika tržišta rada u relevantnim znanjima i vještinama. Projekt je doprinio daljnjem jačanju Centra tržišta rada HZZ-a kroz razvoj ICT podrške Centra tržišta rada, razvoj novih, prilagođenih osposobljavanja trenera i radnika HZZ-a kao i trenera iz drugih institucija/organizacija relevantnih na tržištu rada te kroz uvođenje metoda „e-učenja“ i programa kombiniranog učenja (blended learning) odnosno obrazovnih modela utemeljenih na integraciji različitih klasičnih nastavnih metoda s računalno posredovanim aktivnostima osposobljavanja.

Aktivnosti projekta odvijale su se u okviru sljedeće tri komponente:

Komponenta 1: Razvoj ICT podrške za Centar tržišta rada Hrvatskog zavoda za zapošljavanje

U sklopu Komponente 1 provedena je analiza postojećih poslovnih procesa HZZ-a povezanih s osposobljavanjem i procjena postojeće razine ICT pokrivenosti navedenih procesa te je razvijen „E-learning“ portal Centra tržišta rada HZZ-a i registar osposobljavanja Centra tržišta rada, uz postavljanje inicijalnog sadržaja Portala Centra tržišta rada i sustavno testiranje aplikacijske i ICT podrške.

Komponenta 2: Razvoj kapaciteta trenera Centra tržišta rada HZZ-a u kreiranju i provedbi programa „e-učenja“ i programa kombiniranog učenja

Kroz aktivnosti Komponente 2 provedena je selekcija i osposobljavanje trenera HZZ-a i trenera ostalih dionika tržišta rada u području programa „e-učenja“ i programa kombiniranog učenja.

Komponenta 3: Razvoj kapaciteta radnika HZZ-a kroz programe „e-učenja“ i programe kombiniranog učenja

U okviru Komponente 3 provedena je analiza potreba za osposobljavanjem na nacionalnoj i regionalnoj te su razvijeni kurikulumi osposobljavanja u programima „e-učenja“ i programima kombiniranog učenja. Treneri osposobljeni kroz aktivnosti Komponente 2 proveli su pilot-programe „e-učenja“ i programe kombiniranog učenja za radnike HZZ-a na nacionalnoj i regionalnoj razini nakon čega su navedeni pilot-programi evaluirani. U finalnoj fazi komponente ispitani su i certificirani treneri centra tržišta rada HZZ-a.

Kroz suradnju s Hrvatskim zavodom za zapošljavanje, projekt je provodila Zajednica ugovaratelja koju su činili WYG savjetovanje d.o.o., Algebra d.o.o. i In2 d.o.o.

Projekt je sufinancirala Europska Unija iz Europskog socijalnog fonda. Ovaj sadržaj je isključiva odgovornost Hrvatskog zavoda za zapošljavanje.