Veličina fonta
Sivi ton
Kontrast
Disleksija

Završeni projekti

Jačanje kapaciteta komora i partnera za pomoć malim i srednjim poduzećima za uključivanje u naukovanje – CAP4APP (Capacity for Apprenticeship)

Naziv operativnog programa: ERASMUS+

Naziv natječaja: KA3 – Podrška reformi politika

Nositelj projekta: Hrvatska gospodarska komora

Partneri u provedbi projekta: Hrvatski zavod za zapošljavanje (HZZ), Regionalni centar za razvoj poduzetničkih kompetencija za zemlje jugoistočne Europe (SEECEL), Federalna gospodarska komora Austrije (WKÖ), Sveučilište u Zadru (UNIZD), Obrtnička komora Zagreb (OKZ)

Razdoblje provedbe projekta: listopad 2016. – 30.09.2018.

Ukupna vrijednost ugovorenog projekta: 530.537,00 EUR

EU udio u financiranju ugovorenog projekta: 424.429,60 EUR (80%)
Sufinancirani udio: 106.107,40 EUR (20%)

Projekt je intenzivirao suradnju između ključnih dionika u području strukovnog obrazovanja i osposobljavanja te je osnažio njihov utjecaj na politike strukovnog obrazovanja i osposobljavanja. Pridonio je boljem  razumijevanju učenja temeljenog na radu u poduzećima te razvoju modela za njihovu kvalitetniju provedbu. Suradnjom s austrijskom komorom i upoznavanjem s primjerima dobre prakse, projektni partneri su usvojili iskustva i znanja koja će moći primijeniti u hrvatskom kontekstu. Cilj je bio sagledati prepreke na koje MSP-ovi nailaze pri primanju učenika na praksu/naukovanje i osposobiti savjetnike za rad s poduzećima i školama. Uzimajući u obzir postojeći nacionalni zakonodavni okvir, razvile su se metode i kriteriji za odabir MSP-ova zainteresiranih za primanje učenika. Program osposobljavanja mentora u poduzećima koji odgovara njihovim mogućnostima ih je motivirao na to da prihvate naučnike.

Cilj je bio ojačati organizacijske kapacitete HGK i partnerskih institucija u suočavanju s izazovima reforme srednjega strukovnog obrazovanja i, u konačnici, pružiti potporu malim i srednjim poduzećima koji već sudjeluju u programu naukovanja ili se tek namjeravaju uključiti.

Kontakt e-mail za dodatne informacije o projektu: euprojekti@hzz.hr

Poveznice na relevantne internet stranice:
www.strukturnifondovi.hr
www.esf.hr
http://cap4app.hr

Projekt je sufinancirala Europska Unija. Ovaj sadržaj je isključiva odgovornost Hrvatskog zavoda za zapošljavanje.