Veličina fonta
Sivi ton
Kontrast
Disleksija

Završeni projekti

Jačanje konkurentnosti prekograničnog tržišta rada – Mobile Region

Naziv projekta: Jačanje konkurentnosti prekograničnog tržišta rada: Mobile Region

Naziv programa: IPA II – Prekogranična suradnja Mađarska – Hrvatska

Nositelj: Međimurska županija

Partner(i): HZZ Područni ured Čakovec, HZZ Područni ured Varaždin,  PORA – Koprivnica, Zavod za zapošljavanje iz Zale – Mađarska

Vrijednost: 211.714,00 EUR

Trajanje: 16 mjeseci

Ciljana skupina: Zavodi za zapošljavanje, komore, regionalna vijeća za tržište rada (indirektni korisnici – poslodavci i nezaposleni)

Cilj projekta

Jačanje socio-ekonomske suradnje u pograničnoj regiji Mađarske i Hrvatske kroz stimuliranje pogranične mobilnosti tržišta rada.

Ključni rezultati projekta:
1.  provedena analiza pograničnog tržišta rada, izdane brošure
2 . radionice za zaposlene u Zavodima za zapošljavanje s ciljem upoznavanja s radnom praksom i zakonima u obje pogranične države, s naglaskom na mobilnosti radne snage i mogućnosti zapošljavanja, te mogućih prepreka u realizaciji istog.
3. Prekogranična konferencija o zapošljavanju s ciljem razmjene znanja i iskustva na području razvoja tržišta rada, zapošljavanja i općenito razvoja ljudskih potencijala u prekograničnom području.
4. Održane radionice za nezaposlene, zaposlene, te roditelje i učenike s ciljem predstavljanja prekograničnog tržišta rada.
5. Radionice za poslodavce s ciljem prezentiranja mogućnosti korištenja sredstava EU za poduzetnike iz Hrvatske, kao i prezentacija mogućnosti za obavljanje djelatnosti na EU tržištu, a na primjeru Republike Mađarske.
6. Sudjelovanje na Sajmovima poslova u Mađarskoj i Hrvatskoj.
7. Web portal http://mobileregion.info/  sa svrhom olakšavanja procesa zapošljavanja kako poslodavcima tako i nezaposlenima.
8. Vrijednost projekta prepoznata je i od strane Europske komisije te je Mobile Region projekt uvršten kao pozitivan primjer prekogranične suradnje u brošuru Europska teritorijalna suradnja, u konkurenciji svih europskih prekograničnih suradnji.

Projekt je sufinancirala Europska Unija iz Europskog socijalnog fonda. Ovaj sadržaj je isključiva odgovornost Hrvatskog zavoda za zapošljavanje.