Veličina fonta
Sivi ton
Kontrast
Disleksija

Završeni projekti

Jednaki u različitosti – Equally Diverse

Naziv programa: PROGRESS

Trajanje: prosinac 2011.-20.12.2012.

Nositelj projekta: Hrvatski zavod za zapošljavanje

Partner(i): Ured za ljudska prava Vlade Republike Hrvatske i Ured pučkog pravobranitelja Republike Hrvatske

Vrijednost: 194.846,00 EUR

Opis projekta: Projekt „Jednaki u različitosti“ („Equally Diverse“) odobren je za financiranje u okviru Programa Zajednice za zapošljavanje i socijalnu solidarnost (PROGRESS) „Potpora nacionalnim aktivnostima koje se tiču borbe protiv diskriminacije i promidžbe jednakosti“

Glavni cilj projekta: Glavni ciljevi projekta uključuju jačanje kapaciteta ključnih dionika tržišta rada u suzbijanju diskriminacije, razvoj i promicanje dobrih antidiskriminacijskih praksi među poslodavcima te podizanje svijesti javnosti o pitanjima antidiskriminacije i različitosti. Poticanjem bolje implementacije nacionalnog zakonodavstva o suzbijanju diskriminacije te kroz promicanje jednakosti  iznad zakonskih okvira planira se osvijestiti i informirati poslodavce, ali i javnost o mogućnostima u borbi s diskriminacijom na rasnoj, etničkoj, starosnoj, spolnoj, religijskoj, seksualnoj ili nekoj drugoj osnovi. Ciljane skupine projekta uključuju regionalne organizacije koje se bave pitanjima diskriminacije, regionalne dionike na tržištu rada (Područne službe HZZ-a, ogranci Hrvatske gospodarske komore, regionalna i lokalna sindikalna udruženja, regionalna udruženja poslodavaca i obrtnika, itd.), poslodavce te širu javnost.

Projektne aktivnosti bile su podijeljene u 3 komponente:

  • Jačanje dionika tržišta rada za djelotvornije uključivanje i provedbu antidiskriminacijskih načela

Prva komponenta uključivala je uspostavu mreže antidiskriminacijskih kontakt točaka na regionalnoj razini – kontakt točke uspostavljene su u okviru izabranih nevladinih udruga u 5 regionalnih centara i predstavljene među regionalnim dionicima tržišta rada putem okruglih stolova. Njihovi su predstavnici educirani kao treneri za antidiskriminacijska pitanja, s posebnim naglaskom na suzbijanje diskriminacije na tržištu rada. Svrha regionalnih kontakt točaka bit će prvenstveno informiranje i savjetovanje o antidiskriminacijskim pitanjima, te stvaranje poveznice sa Uredom pučkog pravobranitelja na centralnoj razini.

  • Savjetovanje poslodavaca u području antidiskriminacije i raznolikosti

U okviru druge komponente, nakon ispitivanja trenutnog stanja, odabranim poslodavcima bila je pružena potpora u razvoju prilagođenih antidiskriminacijskih alata u okviru njihovih praksi upravljanja ljudskim potencijalima (ovisno o potrebama) te edukacija u pitanjima antidiskriminacije i raznolikosti rađena po mjeri. U ovim aktivnostima sudjelovali su i treneri osposobljeni u okviru prve komponente. Isto tako,  izrađena je i brošura koja predstavlja dobre prakse u pitanjima antidiskriminacije među hrvatskim poslodavcima.

  • Antidiskriminacijska kapmanje na nacionalnoj razini

Antidiskriminacijska kampanja uključivala je raznolik skup aktivnosti usmjeren dijelom prema poslodavcima, a dijelom prema cjelokupnoj javnosti. Aktivnosti su uključivati pripremu i distribuciju različitih promidžbenih materijala putem različitih komunikacijskih kanala, promidžbu putem medija, te organizaciju Dana antidiskriminacije i različitosti – to događanje obuhvaćalo je predstavljanje ostvarenih rezultata projekta, okrugli stol, te dodjelu nagrade u raznolikosti za poslodavce, a  popraćeno je i filmskom projekcijom u okviru Human Rights Film Festivala u Zagrebu.

Projekt je sufinancirala Europska Unija. Ovaj sadržaj je isključiva odgovornost Hrvatskog zavoda za zapošljavanje.