Veličina fonta
Sivi ton
Kontrast
Disleksija

Završeni projekti

Lokalne inicijative za poticanje zapošljavanja – faza III

Naziv programa: Operativni program Učinkoviti ljudski potencijali 2014. – 2020.

Specifični cilj: 8.vii.1. Jačanje kapaciteta lokalnih partnerstava za zapošljavanje i povećano zapošljavanje najranjivijih skupina na lokalnim tržištima rada

Nositelj: Hrvatski zavod za zapošljavanje

Ukupna vrijednost ugovorenog projekta (operacije): 117.230.075,20 HRK

Iznos bespovratnih sredstava po projektnom prijedlogu: najmanji iznos zatraženih bespovratnih sredstava može iznositi 400.000,00 HRK, a najviši iznos zatraženih bespovratnih sredstava može iznositi 2.000.000,00 HRK, ovisno o komponenti na koju se projektni prijedlog odnosi.

EU udio u financiranju ugovorenog projekta: Sufinanciranje projekta; udio financiranja po pojedinom projektu iznosi 100% prihvatljivih troškova tj. prijavitelji/partneri ne osiguravaju sufinanciranje projekata iz vlastitih sredstava.

Trajanje: od IV kvartal 2017. do I kvartal 2020.

Lokalna partnerstva za zapošljavanje predstavljaju subjekte zadužene za razvoj politika zapošljavanja na regionalnim razinama koji svojim djelovanjem nadopunjuju nacionalnu politiku inicijativama prilagođenim regionalnim tržištima rada. Projekt je bio usmjeren na razvoj lokalnih partnerstava za zapošljavanje u cilju prevladavanja regionalnih i lokalnih različitosti te poticanja partnerskog pristupa u pripremi i donošenju politika vezanih uz stvaranje i jačanje ljudskih potencijala u skladu s lokalnim potrebama na tržištu rada.

Financirao je aktivnosti koje doprinose provedbi Strategija razvoja ljudskih potencijala u svim županijama Republike Hrvatske te gradu Zagrebu. Ukoliko strategije, kao dodatke, imaju Akcijske planove za zapošljavanje usmjerene ka ranjivim skupinama na tržištu rada, podupirat će se i projekti koji su u skladu i s tim relevantnim strateškim dokumentima na regionalnoj razini. Također, podupirale su se i aktivnosti usmjerene na daljnje jačanje kapaciteta lokalnih partnerstava za zapošljavanje kako bi se osigurala njihova održivost te unaprijedila funkcionalnost i učinkovitost na lokalnim tržištima rada.

Poziv se provodio u okviru Specifičnog cilja 8.vii.1. Jačanje kapaciteta lokalnih partnerstava za zapošljavanje i povećano zapošljavanje najranjivijih skupina na lokalnim tržištima rada.

Dana 15. ožujka 2019. godine Ministarstvo rada i mirovinskoga sustava je, slijedom zaprimanja velikog broja visokokvalitetnih projektnih prijedloga (ocijenjenima visokim brojem bodova u postupku ocjene kvalitete) te zaprimljenog Izvješća o procjeni kvalitete projektnih prijedloga, odlučilo o povećanju dostupnih financijskih sredstava za otvoreni (privremeni) Poziv na dostavu projektnih prijedloga „Lokalne inicijative za poticanje zapošljavanja – faza III“ (UP.01.3.1.01)za 43.790.075,20 HRK, čime ukupna financijska alokacija za Poziv iznosi 117.230.075,20 HRK (bespovratna sredstva).Predmetnim povećanjem dostupnih financijskih sredstava, odnosno financiranjem svih uspješnih projekata koji su se nakon dostavljenog Izvješća o procjeni kvalitete projektnih prijedloga nalazili na rezervnoj listi, izravno će se utjecati na rješavanje čitavog niza društveno-ekonomskih problema, poput prevladavanja regionalnih i lokalnih različitosti te poticanja partnerskog pristupa u pripremi i donošenju politika vezanih uz stvaranje i jačanje ljudskih potencijala u skladu s lokalnim potrebama na tržištu rada i ostalih čimbenika usko vezanih uz povećanje kvalitete života u lokalnim zajednicama, kao i posredno rješavanja demografskih problema u istima.

Cilj projekta bio je usmjeren je na razvoj lokalnih partnerstava za zapošljavanje u cilju prevladavanja regionalnih i lokalnih različitosti te poticanja partnerskog pristupa u pripremi i donošenju politika vezanih uz stvaranje i jačanje ljudskih potencijala u skladu s lokalnim potrebama na tržištu rada. Time se izravno utjecalo na rješavanje čitavog niza društveno-ekonomskih problema, poput prevladavanja regionalnih i lokalnih različitosti te poticanja partnerskog pristupa u pripremi i donošenju politika vezanih uz stvaranje i jačanje ljudskih potencijala u skladu s lokalnim potrebama na tržištu rada i ostalih čimbenika usko vezanih uz povećanje kvalitete života u lokalnim zajednicama, kao i posredno rješavanja demografskih problema u istima.

Kontakt e-mail za dodatne informacije o projektu: euprojekti@hzz.hr

Poveznice na relevantne internet stranice: 
www.strukturnifondovi.hr
www.esf.hr

Projekt je sufinancirala Europska Unija iz Europskog socijalnog fonda. Ovaj sadržaj je isključiva odgovornost Hrvatskog zavoda za zapošljavanje.