Veličina fonta
Sivi ton
Kontrast
Disleksija

Završeni projekti

Lokalne inicijative za poticanje zapošljavanja II – program darovnica

Unutar IPA 2010. – 2011. faze programiranja pokrenut je ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava Lokalne inicijative za poticanje zapošljavanja kako bi se podržala provedba strategija RLJP, definirali prioriteti i mjere te osnažili kapaciteti i sveobuhvatna koordinacija lokalnih partnerstava za zapošljavanje.

Kroz provedbu IPA projekata različite grupe na hrvatskom tržištu rada su zadobile pažnju i svaka je grupa pokazala potrebu za konkretnim službama i mjerama tržišta rada. Stoga, jedno od zaključnih pitanja tokom provedbe IPA projekta „Mladi na tržištu rada“ bilo je potreba za razvojem razrađenije službe prema određenim potrebama mladih ljudi u određenim regijama. Lokalni dionici, uključujući predstavnike nevladinih organizacija koje se bave mladima, zajednički su odlučili da bi mladi ljudi značajno profitirali iz dugotrajnije potpore i intenzivnijeg vodstva/usmjerenja koje trenutno pruža Hrvatski zavod za zapošljavanje. Ideja vođenja Klubova za zapošljavanje za mlade nastala je unutar projekta Mladi na tržištu rada. Dva su kluba za zapošljavanje uspješno vođena u Karlovcu i Zadru, gdje se preko 30% sudionika zaposlilo tokom ili neposredno nakon 3 tjedna pohađanja. Prema najboljoj praksi proizašloj iz projekta Mladi na tržištu rada, ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava bio je usmjeren na ispunjenje ovoga cilja poticanjem stvaranja klubova za zapošljavanje orijentiranih ne samo na mlade, već i na različite ciljne skupine nezaposlenih osoba u svim hrvatskim regijama.

Zbog značajnih napora napravljenih na lokalnoj razini, ojačanih kapaciteta u strateškom planiranju i razvoju projekta te jake potrebe za daljnjim testiranjem i razvojem usklađenijih službi, ciljajući na regionalne potrebe u svim zemljama, ovaj ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava (isto kao i LEDI iz prijašnje faze 2010. – 2011.5) je nastavio podržavati jake projektne inicijative koje proizlaze iz dokumenata RLJP na lokalnoj razini (uključujući Akcijski plan za različite ciljne skupine koje su dio strategija u relevantnim državama). Nastavak potpore za osnivanje lokalnih partnerstava bio je logičan ako se uzme u obzir da je nužna trajna potpora za uspješan razvoj i rast utemeljen na inovativnom pristupu promicanja zapošljavanja. Kroz ovaj su se ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava ostvarili mnogi inovativni projekti i nove metode rada koje su pozitivno utjecale na razvoj politika zapošljavanja na lokalnoj razini. Doprinijelo se sveobuhvatnoj koordinaciji i održivosti (institucionalno i financijski) lokalnih partnerstava za zapošljavanje te pružila podrška njihovom funkcioniranju i daljnjoj izgradnji kapaciteta. Iskustvo pripreme i provedbe projekata na lokalnoj razini posljedično je doprinijelo pripremi Hrvatske za povlačenje sredstava iz strukturnih fondova EU.

Opći cilj ovog poziva je bio promicati zapošljavanje u hrvatskim županijama kroz pripremu i provedbu inovativnih inicijativa zapošljavanja na lokalnoj razini. Kao specifični cilj ovog poziva istaknulo se podržavanje lokalnih dionika kako bi se definiralo, stvorilo, olakšalo i provelo zapošljavanje na lokalnoj razini i politike RLJP (kako je definirano u RLJP Strategijama) u partnerskom okviru.

PRIORITETNA PITANJA

Prioritet programa dodjele bespovratnih sredstava je bio sljedeći:

  • Podržavati provedbu projekata koji su u skladu s prioritetima županijskih strategija RLJP
  • Podržavati stvaranje klubova za zapošljavanje
  • Osnaživanje kapaciteta lokalnih partnerstava za zapošljavanje

CILJNE SKUPINE

Za LOT1:

 1. Dionici s lokalnog tržišta rada kao i ciljne skupine definirane u strategijama RLJP (uključujući važne akcijske planove zapošljavanja koji predstavljaju dodatak određenim strategijama, na primjer, Akcijski plan zapošljavanja mladih , akcijski plan zapošljavanja osoba s invaliditetom itd.)

Za LOT2:

 2. Grupe nezaposlenih osoba kojima je potrebna pomoć pri aktivnostima traženja posla

Za LOT3:

 3. Lokalna partnerstva za zapošljavanje

Projekt je sufinancirala Europska Unija. Ovaj sadržaj je isključiva odgovornost Hrvatskog zavoda za zapošljavanje.