Veličina fonta
Sivi ton
Kontrast
Disleksija

Završeni projekti

Mehanizmi prekogranične suradnje u EURES-u

Hrvatski zavod za zapošljavanje u suradnji s Ministarstvom gospodarstva Republike Mađarske završio je provedbu projekta „Mehanizmi prekogranične suradnje u EURES-u“ započetu 2. lipnja 2015. godine. Radilo se o twinning light projektu u okviru I. komponente Instrumenta pretpristupne pomoći (IPA) – Pomoć u tranziciji i izgradnji institucija, a koji se svojim aktivnostima nadovezao na projekte, „Priprema Hrvatskog zavoda za zapošljavanje za EURES“ i „EURES usluge prema poslodavcima“,  koje je Hrvatski zavod za zapošljavanje proveo u okviru I. komponente IPA-e.

Opći cilj projekta bio je jačanje prekogranične mobilnosti i slobodnog kretanja radne snage u Europi, dok mu je svrha bila podržati Hrvatski zavod za zapošljavanje u razvoju i provedbi prekograničnih EURES aktivnosti te promovirati prekograničnu mobilnost i suradnju.

Ukupna vrijednost projekta iznosila je 200.000 eura, a provodio se 6 mjeseci.

Projekt je temeljen na tri glavna rezultata koja se kroz provedbu uspješno postigla:

Rezultat 1: Unaprjeđenje aktivnosti prekogranične mobilnosti i mehanizama prekogranične suradnje na regionalnom nivou
Kako bi se ostvario zadani rezultat, provela se analiza postojećih aktivnosti usmjerenih prema prekograničnim aktivnostima HZZ-a te se u tu svrhu posjetilo 5 područnih ureda. Na temelju analize izradile su se preporuke za poboljšanje prekograničnih aktivnosti i mehanizama prekogranične suradnje HZZ-a. Nadalje, održala su se dva regionalna okrugla stola na temu uspostave prekograničnih EURES partnerstava kako bi se povezalo nacionalne dionike i olakšalo prekograničnu mobilnost. U nastavku se priredilo preporuke za buduću organizaciju i implementaciju prekogranične suradnje te osmislio plan pružanja prekograničnih usluga. Aktivnosti u okviru ovog rezultata zaokružene su izradom smjernica za dokumentiranje i praćenje podataka o radnoj mobilnosti.

Rezultat 2: Jačanje kapaciteta Zavoda za prekograničnu EURES suradnju te pružanje kvalitetnih usluga vezanih uz prekograničnu mobilnost
Kako bi se osnažilo kapacitete Zavoda, provedena je analiza potreba za obukom relevantnog osoblja HZZ-a prema kojoj je izrađeno odgovarajuće izvješće. Pripremljen je program osposobljavanja s pripadajućim materijalima te su održane 2 radionice na regionalnoj razini za ukupno 20 polaznika među kojima su bili stručni savjetnici te rukovoditelji iz Središnjeg ureda te regionalnih i područnih ureda HZZ-a. Nakon osposobljavanja izrađeno je evaluacijsko izvješće za provedena osposobljavanja.

Rezultat 3: Informiranje postojećih i budućih prekograničnih radnika te poslodavaca u prekograničnim regijama o mogućnostima, načinima i uvjetima za prekograničnu mobilnost
Za potrebe promocije zapošljavanja na europskoj razini izrađeni su informativni materijali za postojeće i buduće radnike te poslodavce u prekograničnim područjima. Materijali sadržavaju informacije o prekograničnoj mobilnosti, uslugama, uvjetima mobilnosti i drugim izvorima informiranja na hrvatskome jeziku. Također, u regionalnim i područnim uredima HZZ-a održano je 8 regionalnih informativnih susreta na temu mogućnosti, načina i uvjeta prekogranične mobilnosti s relevantnim dionicima na tržištu rada.

Provedba projekta završila je 2. prosinca 2015. godine.

Projekt je sufinancirala Europska Unija iz Europskog socijalnog fonda. Ovaj sadržaj je isključiva odgovornost Hrvatskog zavoda za zapošljavanje.