Veličina fonta
Sivi ton
Kontrast
Disleksija

Završeni projekti

Mladi na tržištu rada

Hrvatski zavod za zapošljavanje u sklopu IV komponente Instrumenta pretpristupne pomoći (IPA) „Razvoj ljudski potencijala“ provodio je projekt Mladi na tržištu rada.

Mjesto provedbe projekta bilo je 8 županija, a vrijednost ugovora o uslugama je iznosila 1.100.000 eura. Program darovnica je iznosio 1.846.000 eura. Projekt je trajao 18 mjeseci, a započeo je 11. siječnja 2010. godine. Ciljne skupine projekta bile su mlade nezaposlene osobe od 15 do 24 godine, lokalni dionici i savjetnici Hrvatskog zavoda za zapošljavanje.

Opći cilj projekta: smanjenje nezaposlenosti mladih osoba na regionalnoj razini.

Svrha projekta: promovirati i poticati zapošljavanje mladih osoba na regionalnoj razini (uvažavajući partnerski pristup) kroz razvoj i provedbu aktivne politike tržišta rada.

Aktivnosti projekta (Ugovor o uslugama) sastojale su se od 2 komponente:

a) Komponenta 1: Osnaživanje kapaciteta lokalnih dionika kako bi prepoznali i riješili probleme mladih na tržištu rada.

Prva aktivnost u ovom projektu bila je provedba istraživanja o potrebama mladih na regionalnim tržištima rada koja je obuhvatila mlade i poslodavce. Rezultati istraživanja prezentirani su kroz medije, a sve daljnje aktivnosti projekta temeljile su se na rezultatima ovog istraživanja.
Identificirano je 8 županija u kojima su se provodile projektne aktivnosti. Kriteriji za odabir županija temeljio se na analizi regionalnih tržišta rada za mlade. Formirale su se radne skupine sastavljene od relevantnih lokalnih dionika (predstavnika javnog, privatnog i civilnog sektora) u 8 županija koje su identificirale ključna pitanja i probleme mladih na tržištu rada i razvile akcijske planove za zapošljavanje mladih. Za lokalne dionike okupljene u radne skupine organizirale su se edukacije vezane uz politiku zapošljavanja mladih, tržište rada, te primjere dobre prakse iz država članica EU.
Radne skupine na regionalnoj razini izradile su Akcijske planove za zapošljavanje mladih. Akcijskim planovima identificirani su problemi, postavljeni ciljevi, prioriteti i mjere za rješavanje problema mladih na regionalnim tržištima rada te su predloženi načini financiranja provedbe. Pri izradi akcijskih planova uzeli su se u obzir već postojeći nacionalni i regionalni strateški okvir te relevantni podaci i analize. Mjere navedene u akcijskim planovima provodit će potencijalni korisnici na regionalnoj i lokalnoj razini. Korisnici su osposobljeni za pripremu i provođenje projekata koji se tiču tržišta rada s posebnim naglaskom na zapošljavanje mladih, a sa ciljem razvijanja vlastitih kapaciteta za sudjelovanje u provedbi aktivne politike zapošljavanja na lokalnoj razini.
U okviru prve komponente razvijen je i Priručnik „Koraci“ za razvijanje samopouzdanja.

b) Komponenta 2: Jačanje kapaciteta Hrvatskog zavoda za zapošljavanje u pružanju bolje prilagođenih i usmjerenih usluga mladim nezaposlenim osobama.

U ovoj fazi razvili su se novi pristupi u radu savjetnika Hrvatskog zavoda za zapošljavanje s nezaposlenim mladim osobama. Na temelju analize postojećih aktivnosti napravila se procjena trenutnog stanja kako bi se dao prijedlog novih usluga Hrvatskog zavoda za zapošljavanje namijenjenih mladim nezaposlenim osobama koje će biti ciljane i temeljiti se na individualnom pristupu. Savjetnici Hrvatskog zavoda za zapošljavanje osposobljeni su u pružanju novih usluga nezaposlenim mladim osobama i tražiteljima zaposlenja. Isto tako su se ispitale mogućnosti za razvoj modela one-stop-shop-a Hrvatskog zavoda za zapošljavanje ili sličnih modela za pružanje usluga posredovanja pri zapošljavanju specijaliziranog za mlade osobe te je taj model javno prezentiran svim zainteresiranim dionicima.

Projekt je sufinancirala Europska Unija. Ovaj sadržaj je isključiva odgovornost Hrvatskog zavoda za zapošljavanje.