Veličina fonta
Sivi ton
Kontrast
Disleksija

Završeni projekti

Mobility Creates Opportunities

Naziv programa: Leonardo da Vinci

Nositelj: HZZ Područni ured Slavonski Brod

Partner(i): ALAYMONT INTERNATIONAL LTD., Dublin, Ireland

Vrijednost: 55.396,00 EUR

Trajanje: 12 mjeseci

Ciljana skupina: Ciljane skupine ovog projekta bile su mlade nezaposlene osobe (do 30 godina), koje su dugotrajno nezaposlene i nemaju značajnog radnog iskustva u struci iz triju različitih skupina zanimanja: poljoprivredni tehničari (4), ekološki tehničari (3), šumarski tehničari (3), cvjećari (4), kuhari (4) i konobari (4)

Glavni cilj projekta bio je proširiti profesionalne horizonte sudionicima, povećati mogućnost zapošljavanja osoba iz ciljane skupine, unaprijediti osobni razvoj sudionika te potaknuti sudjelovanje mladih na europskom tržištu rada.

Ključni rezultati projekta
1. razmijenjena znanja, iskustva i vještine,
2. stečene nove vještine u stranom radnom okruženju,
3. prihvaćena i usvojena nova znanja, iskustva , vještine i inovacije za eventualni daljnji razvoj,
4. razvijen osobni profesionalni razvoj,
5. povećano znanje stranog jezika i svijest o interkulturalnoj ovisnosti,
6. povećana je suradnja i tolerancija u različitosti i uzajamnom razumijevanju,
7. ojačan osjećaj europskog građanstva temeljenog na razumijevanju i poštivanju ljudskih prava i demokracije, te poticanje tolerancije i poštivanja drugih naroda i kultura.

Projekt je sufinancirala Europska Unija. Ovaj sadržaj je isključiva odgovornost Hrvatskog zavoda za zapošljavanje.