Veličina fonta
Sivi ton
Kontrast
Disleksija

Završeni projekti

Modernizacija sustava socijalne zaštite: Komponenta Radna aktivacija

Hrvatski zavod za zapošljavanje sudjelovao je u Projektu modernizacije sustava socijalne zaštite koji je bio financiran zajmom Svjetske banke, putem kojeg se financila a tehnička pomoć i investicije za 5 komponenti projekta:

  • Jedinstveni novčani centar
  • Jedinstveno tijelo vještačenja
  • Smanjenje pogreške, prijevare i korupcija
  • Deinstitucionalizacija
  • Radna aktivacija.

Za svaku komponentu projekta bila je zadužena pojedina institucija, a za komponentu Radna aktivacija, ukupne vrijednosti 400.000,00 €, bio je zadužen HZZ. Projektne aktivnosti započele su u srpnju 2015. godine, te su trajale 24 mjeseca, do kraja lipnja 2017. godine.

Cilj projekta bio je razvoj i uvođenje pilot modela statistički potpomognutog profiliranja na nekoliko odabranih lokacija HZZ-a kako bi se procijenili učinci takvog modela na proces savjetovanja te mogućnosti primjene rezultata profiliranja u svrhu jače aktivacije pojedinaca. Radna aktivacija podrazumijeva osnaživanje veza pojedinaca sa tržištem rada, odnosno sve aktivnosti kojima se osobe pomiču prema višem stupnju aktivnosti (npr. nezaposlene osobe u zaposlenost). Hrvatski zavod za zapošljavanje je identificiran kao institucija koja bi prilagodbom svojih poslovnih procesa mogla povećati mogućnost aktivacije osoba kojima prijeti najveći rizik od dugotrajne nezaposlenosti, a time bi se smanjio i pritisak na sustave socijalne skrbi.

U velikom broju europskih zavoda za zapošljavanje kao potpora aktivaciji i poslovima savjetovanja u službama za zapošljavanje koristi se statistički potpomognuto profiliranje (statistically assisted profiling). Razvojem i korištenjem ovakvog modela profiliranja u Hrvatskoj, omogućila se potpora savjetnicima pri grupiranju nezaposlenih osoba u različite skupine prema riziku od dugotrajne nezaposlenosti, odnosno prema udaljenosti od tržišta rada. Time su se stvorio preduvjeti za primjenu ranih intervencija na osobama iz najrizičnije skupine, kako bi se izbjeglo daljnje propadanje njihovih vještina.

Projektne aktivnosti unutar komponente Radna aktivacija:

Razvoj, održavanje i komunikacija statističkog modela profiliranja uključuje prilagodbu podataka HZZ-a u prihvatljiv format i procjenu modela rizika za ulazak u dugotrajnu nezaposlenost, pri čemu se izradio temeljni statistički model profiliranja sa prediktivnom snagom sličnom onima primijenjenima u  drugim zemljama.

Provjera valjanosti i potpora  pilotiranog procesa podrazumijeva angažman eksperta s iskustvom u razvoju i implementaciji statističkog profiliranja koji bi pružao potporu prvenstveno razvoju statističkog modela, ali i cjelokupnom projektu za vrijeme pripreme pilota te u trenutku revizije rezultata pilota.

Razvoj, implementacija, komunikacija i priprema za proširenje primjene modela statistički potpomognutog profiliranja uključuje sljedeće aktivnosti:

Procjena izvedivosti i mogućnosti primjene u procesima HZZ-a - izrada operativnih procedura, koje će definirati odabrani tim stručnjaka s ciljem identifikacije gdje i na koji način je moguće uvesti proces profiliranja. U tu svrhu će predložiti najmanje tri moguća prototipa pilota, od kojih će jedan biti odabran za provedbu.

Priprema pilota: trening i komunikacija – osmišljavanje komunikacijske strategije prema savjetnicima te trening savjetnika o načinu korištenja alata statistički potpomognutog profiliranja i interpretaciji rezultata.

Provedba pilota i evaluacija procesa – očekuje se 8 mjeseci pilotiranja, a za to vrijeme evaluirat će se uspješnost pilot modela.

Revizija modela profiliranja i priprema za nadgradnju – ovisno o rezultatima pilot provedbe StAP-a (koje će pokazati evaluacija procesa i učinka)  predložiti će se model nadgradnje StAP-a i njegove integracije u šire poslovne procese HZZ-a. Osim toga pripremit će se i projektni prijedlog spreman za apliciranje na neki od europskih fondova (ESF, EASI i sl.)

 Nadogradnja MIS sustava za integraciju alata za profiliranje obuhvaćala je sljedeće:

Integriranje alata za profiliranje u MIS sustav – softversko rješenje za procjenu korisnika na temelju statističkog modela će biti integriran u postojeći IT sustav HZZ-a na način da osigura jednostavnu primjenu procedura za  provedbu pilota.

Sučelje za praćenje aktivacije (monitoring dashboard)– kako bi se ojačao kapacitet HZZ-a u praćenju zapošljivosti različitih skupina nezaposlenih, unaprjeđenjem postojećeg IT sustava HZZ-a razvit će se sučelje za praćenje aktivacije, koje će mjeriti utjecaj pojedinih indikatora na zapošljivost tijekom vremena.

Evaluacija učinka modela statistički potpomognutog profiliranja će dati odgovor donosi li primjena StAP-a dodanu vrijednost procesu savjetovanja ili praćenju učinkovitosti.  Pritom je potrebno uzeti u obzir učinkovitost StAP-a u identificiranju najrizičnijih skupina te učinkovitost intervencija koje se na njih shodno primjenjuju.

Projekt je sufinancirala Europska Unija. Ovaj sadržaj je isključiva odgovornost Hrvatskog zavoda za zapošljavanje.