Veličina fonta
Sivi ton
Kontrast
Disleksija

Završeni projekti

Mreža za razvoj poduzetnosti mladih – POM

Naziv projekta: POM – Mreža za razvoj poduzetnosti mladih

Naziv programa: IPA II – Prekogranična suradnja Slovenija – Hrvatska

Nositelj: Fundacija za izboljšanje zaposlitvenih možnosti – PRIZMA

Partner(i): Zavod Republike Slovenije za zaposlovanje, HZZ Područni ured Krapina, HZZ Područni ured Čakovec, HZZ Područni ured Varaždin, Zagorska razvojna agencija ZARA

Vrijednost: 461.734,73 EUR

Trajanje: 24 mjeseca

Ciljana skupina: Mladi nezaposleni starosti do 30 godina, od kojih je minimalno 50% žena,- zaposleni u javnim zavodima za zapošljavanje te u drugim institucijama koje djeluju na tržištu rada,- poslodavci i MSP.

Cilj projekta

Uspostaviti konzistentnu potpornu okolinu za jačanje poduzetnosti i međuregionalnog sudjelovanja mladih te doprinijeti većem gospodarskom rastu i konkurentnosti prekograničnog područja.

Ključni rezultati projekta:
1. Virtualni prekogranični Centar mreže za razvoj poduzetnosti mladih s aktivnim savjetodavnim e-forumom poduzetništva za mlade i e-učionicom na web adresi: www.ipa-pom.eu.
2. Radionice za mlade u Sloveniji i Hrvatskoj „Poduzetnost i karijera“ i „Poduzetništvo“.
3. 13 kontaktnih Točaka poduzetnosti i 2 Info točke za poticanje poduzetništva mladih (10 Točaka poduzetnosti u Sloveniji i 3 u Hrvatskoj).
4. Priručnik za potporu poduzetništvu i zapošljavanju mladih u lokalnoj sredini prekograničnog područja s alatima i dobrim praksama za razvoj i jačanje poduzetnosti i poduzetništva na prekograničnom području.
5. Četiri prekogranična susreta razmjene dobre prakse s mladima, za prijenos znanja i iskustva iz poslovnog svijeta uspješnih MSP-a potencijalnim mladim poduzetnicima.
6. Završna konferencija u Sloveniji, Maribor.

Projekt je sufinancirala Europska Unija iz Europskog socijalnog fonda. Ovaj sadržaj je isključiva odgovornost Hrvatskog zavoda za zapošljavanje.