Veličina fonta
Sivi ton
Kontrast
Disleksija

Završeni projekti

Novi pristupi HZZ-a u pružanju usluga klijentima

Projekt „Novi pristupi Hrvatskog zavoda za zapošljavanje u pružanju usluga klijentima“ provodio se u sklopu IV komponente Instrumenta pretpristupne pomoći (IPA) „Razvoj ljudskih potencijala“. Projekt je započeo s provedbom 17.3.2014. i trajao je 14 mjeseci. Ukupna vrijednost projekta iznosila je 1.049.500,00 EUR.

Opći cilj projekta bio je unaprijediti kvalitetu i učinkovitost HZZ-a u pružanju usluga klijentima, dok je svrha projekta bila unaprijediti kapacitete HZZ-a u pružanju usluga klijentima u područjima posredovanja i priprema za zapošljavanje.

Projekt se sastojao od tri komponente:

Komponenta 1: Ojačati kapacitete HZZ-a u pružanju prilagođenih i ciljanih usluga za poslodavce

U sklopu Komponente 1 provela se analiza potreba poslodavaca vezanih uz usluge HZZ-a te procjena metoda rada i kapaciteta mobilnih timova HZZ-a za tvrtke u procesu restrukturiranja. Na temelju preliminarnih analiza razvile su se nove usluge posredovanja usmjerene na poslodavce i nove metode rada i usluga mobilnih timova za tvrtke u procesu restrukturiranja. Zaposlenici HZZ-a su ujedno prošli kroz trening kojim su stekli potrebna znanja i vještine za pružanje novorazvijenih usluga.

Komponenta 2: Razviti model usluge e-savjetovanja za klijente

Kroz aktivnosti Komponente 2 razvile su se usluge e-savjetovanja za klijente kao i internetska aplikacija preko koje je HZZ pružao usluge profesionalnog usmjeravanja i savjetovanja za razvoj karijere različitim korisnicima (nezaposlenima, tražiteljima zaposlenja, studentima, učenicima). Zaposlenici HZZ-a prošli su kroz osposobljavanje te su se izradile i upute za korištenje novog aplikativnog modula. Kako bi se krajnji korisnici upoznali s novim mogućnostima koje nudi e-savjetovanje bila je izrađena marketinška strategija i osmišljena promotivna kampanja.

Komponenta 3: Razviti novi set mjera aktivne politike zapošljavanje usmjerenih na dugotrajno nezaposlene i poboljšati postojeći sustav provedbe i upravljanja mjerama aktivne politike zapošljavanja

U sklopu Komponente 3 bila je izrađena analiza potrebe dugotrajno nezaposlenih osoba te sustav provedbe i upravljanja mjerama usmjerenih na dugotrajno nezaposlene. Navedene analize rezultirale su izradom studije s preporukama za unaprjeđenje mjera aktivne politike zapošljavanja za dugotrajno nezaposlene. Na temelju studije razvili su se novi setovi mjera koji kombiniraju savjetovanje i trening u vještinama traženja posla za dugotrajno nezaposlene osobe, kao i Model upravljanja, praćenja i provedbe tih mjera na nacionalnoj i regionalnoj razini. Također, zaposlenici HZZ-a su prošli trening u upravljanju novim mjerama i uslugama.

Projekt je provodio konzorcij predvođen tvrtkom WYG International Limited u suradnji s tvrtkama ÖSB Consulting Gmbh i WYG Savjetovanje d.o.o.

Projekt je sufinancirala Europska Unija. Ovaj sadržaj je isključiva odgovornost Hrvatskog zavoda za zapošljavanje.