Veličina fonta
Sivi ton
Kontrast
Disleksija

Završeni projekti

Obrazovanje, osposobljavanje i prekvalifikacija nezaposlenih osoba

Naziv operativnog programa i fonda EU: Operativni program Učinkoviti ljudski potencijali 2014. – 2020., Europski socijalni fond

Nositelj projekta: Hrvatski zavod za zapošljavanje

Ukupna vrijednost projekta (operacije): 76.500.000,00 HRK

EU udio u financiranju: 65.025.000,00 HRK

Trajanje: od 05.11.2015. do 31.12.2020.

Realizirano (ovjereno) sredstava: 29.976.278,33 HRK odnosno 39,18% ugovorenih sredstava

Hrvatski zavod za zapošljavanje je 05.11.2015. godine ugovorio projekt: „Obrazovanje, osposobljavanje i prekvalifikacija nezaposlenih osoba“ u okviru Prioritetne osi 1: „Visoka zapošljivost i mobilnost radne snage“ Operativnog programa „Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020.“ koji se financira iz Europskog socijalnog fonda.

Kako bi se smanjio broj nezaposlenih osoba i to naročito osoba koje se često smatraju nezapošljivima jer im nedostaju vještine koje iziskuje brzo mijenjajuća potražnja na tržištu rada te koje su općenito manje u stanju prilagoditi se društveno-ekonomskim promjenama, Hrvatski zavod za zapošljavanje je predvidio mjere aktivne politike zapošljavanja koje su se sufinancirale iz Europskog socijalnog fonda na temelju Ugovora o izravnoj dodjeli sredstava za Operaciju „Obrazovanje, osposobljavanje i prekvalifikacija nezaposlenih osoba“ potpisanog 05.11.2015. godine. Budući da se posebno rizičnim skupinama za ulazak u dugotrajnu nezaposlenost smatraju osobe s nižom razinom obrazovanja i starije osobe, Hrvatski zavod za zapošljavanje provodi mjere obrazovanja, osposobljavanja i prekvalifikacije kako bi usvajanjem novih znanja i nadogradnjom postojećih znanja i vještina stvorio potrebnu kvalificiranu radnu snagu i smanjio nerazmjer ponude i potražnje na svim razinama tržišta rada. Osim institucionalnih programa obrazovanja ova operacija stavila je fokus i na osposobljavanje na konkretnom radnom mjestu („on the job training“) kako bi usavršili svoja znanja i vještine te počeli produktivno raditi na novom radnom mjestu. Ovom operacijom podigla se razina kvalificiranosti i smanjuje rizik od dugotrajne nezaposlenosti dugotrajno nezaposlenim osobama starijima od 29 godina, osobama starijim od 29 godina s nezavršenim srednjoškolskim obrazovanjem i osobama starijima od 54 godine prijavljenima u evidenciju nezaposlenih. Hzz-u je odobren Završni zahtjev za nadoknadom sredstava, Završno izvješće o provedbi projekta i izvješće nakon provedbe projekta 24.02.2021. godine, čime je projekt završen.

Opći je cilj operacije bio povećanje zapošljavanja nezaposlenih osoba, posebice dugotrajno nezaposlenih i osoba čije vještine ne odgovaraju potrebama tržišta rada. Ukupno je bilo 5178 nezaposlenih osoba obuhvaćenih operacijom i to njih 926 starijih od 54 godine. Operacijom se pridonijelo unaprjeđenju znanja i vještina nezaposlenih osoba provedbom aktivnih mjera zapošljavanja i smanjenju nerazmjera ponude i potražnje na tržištu rada. Ukupno je 5124 sudionika steklo kvalifikaciju po prestanku programa. Operacija je bila namijenjena dugotrajno nezaposlenim osobama starijima od 29 godina bez obzira na radni staž i razinu obrazovanja prijavljenima u evidenciju nezaposlenih najmanje 12 mjeseci, osobama starijima od 29 godina bez završenog srednjoškolskog obrazovanja prijavljenima u evidenciju nezaposlenih te osobama starijima od 54 godine prijavljenima u evidenciju nezaposlenih. Rezultat mjera aktivne politike zapošljavanja je da od ukupno uključenih osoba u mjere aktivne politike zapošljavanja po prestanku sudjelovanja njih 305 ima posao (uključujući i samozapošljavanje), a šest mjeseci po prestanku sudjelovanja njih 1496 ima posao.

Dodatni rezultati projekta su slijedeći:
CO01 - nezaposleni, uključujući dugotrajno nezaposleni: 5178
CO02 - dugotrajno nezaposleni: 3590
CO07 - stariji od 54 godine: 926
CO09 - s osnovnim ( ISCED) ili nižim srednjim obrazovanjem ( ISCED 2): 1933
SO101 - branitelji i djeca smrtno stradalih, zatočenih, nestalih branitelja, invalida ili dragovoljaca branitelja: 775
CR03 - sudionici koji po okončanju programa stječu kvalifikaciju: 5124
CR04 - sudionici koji imaju posao, uključujući samozaposlene, po prestanku sudjelovanja: 305
CR06 -  sudionici koji imaju posao, uključujući samozaposlene, šest mjeseci po prestanku sudjelovanja: 1496

Kontakt e-mail za dodatne informacije o projektu: EUProjekti@hzz.hr

Kontakt e-mail za dodatne informacije o mjerama APZ: hzz@hzz.hr

Više informacija o mjerama APZ: www.mjere.hr ; www.hzz.hr

Više informacija o fondovima EU: www.strukturnifondovi.hr ; www.esf.hr

Projekt je sufinancirala Europska Unija. Ovaj sadržaj je isključiva odgovornost Hrvatskog zavoda za zapošljavanje.