Veličina fonta
Sivi ton
Kontrast
Disleksija

Završeni projekti

Poboljšanje pristupa tržištu rada ugroženih skupina

Shema dodjele bespovratnih sredstava „Poboljšanje pristupa tržištu rada ugroženih skupina“ razvijena je u okviru prioritetne osi 2: Jačanje socijalnog uključivanja ugroženih skupina te je osmišljena s ciljem podrške socijalnom uključivanju ugroženih skupina olakšavanjem pristupa tržištu rada. Postoji nedostatak institucionaliziranih prilagođenih usluga koje bi podržale pristup tržištu rada ugroženih skupina. Osobe s invaliditetom, osobe koje su duže od 5 godina u evidenciji nezaposlenih, mladi s niskom razinom obrazovanja (završena osnovna škola) te Romi i ostale manjine kojima prijeti socijalno isključivanje suočene su s preprekama u traženju zaposlenja te u ulasku na tržište rada. Brojni čimbenici identificirani su kao potencijalne prepreke zapošljavanju ovih ugroženih skupina: niska razina samopoštovanja, niska razina motivacije, nedostatak mekih socijalnih vještina (soft skills) i ključnih kompetencija za zapošljavanje, kao i niska razina obrazovanja i nedostatak radnog iskustva. S druge, pak, strane, u široj javnosti, kao i među poslodavcima, postoje predrasude prema ovim skupinama. Vrijednost projekta bila je 2.000.000 eura. Predviđeno trajanje projekta bilo je 24 mjeseca.

Opći cilj projekta bio je povećanje mogućnosti održivog zapošljavanja ugroženih skupina.

Specifični cilj bio je pružanje podrške ugroženim skupinama u njihovoj integraciji na tržište rada povećanjem njihove zapošljivosti.

Ciljne skupine

  • nezaposlene osobe s invaliditetom bez obzira na njihovu dob ili duljinu u evidenciji nezaposlenih
  • dugotrajno nezaposlene11 mlade osobe s niskom razinom obrazovanja (do završene osnovne škole) - do 24 godine starosti;
  • svaka osoba nezaposlena duže od 5 godina;
  • nezaposleni pripadnici romske nacionalne manjine;
  • zaposleni pripadnici romske nacionalne manjine koji žele unaprijediti svoje vještine
  • nezaposlene osobe pripadnici ostalih nacionalnih manjina

Dodjela sredstava po grupama

Grupa 1: Provedba prilagođenih programa razvoja vještina i individualne podrške u procesima traženja zaposlenja s ciljem povećanja zapošljivosti ugroženih skupina.
Iznos: EUR 1.500.000

Grupa 2: Povećanje zapošljivosti ugroženih skupina razvojem njihovih poduzetničkih kapaciteta. (Projekti razvoja zadruga)
Iznos: EUR 350.000

Grupa 3: Projekti podizanja svijesti s ciljem suzbijanja stereotipa.
Iznos: EUR 150.000

Projekt je sufinancirala Europska Unija. Ovaj sadržaj je isključiva odgovornost Hrvatskog zavoda za zapošljavanje.