Veličina fonta
Sivi ton
Kontrast
Disleksija

Završeni projekti

Poboljšanje profesionalnih vještina stručnjaka na tržištu rada – PRO SKILLS

Naziv programa: Leonardo da Vinci – Vocational Education and TraininProfessionals

Nositelj: HZZ Područni ured Osijek

Partner(i): IBD Partnership (UK)

Vrijednost: 9.707,15 EUR

Trajanje: 10 mjeseci

Ciljana skupina: Stručni savjetnici djelatnici HZZ PU Osijek

Cilj projekta

Doprijeniti razvoju profesionalnih i osobnih stručnih znanja, vještina i kompetencija djelatnika HZZ PU Osijek

Ključni rezultati projekta: Selekcija kandidata

  • 5 savjetnika uspješno završilo tečaj engleskog jezika i kulturološku pripremu
  • 5 savjetnika uspješno završilo stručno usavršavanje u inozemstvu
  • 5 savjetnika primilo certifikat o završetku stručnog usavršavanja u inozemstvu i Europass Mobility dokument

Projekt je sufinancirala Europska Unija. Ovaj sadržaj je isključiva odgovornost Hrvatskog zavoda za zapošljavanje.