Veličina fonta
Sivi ton
Kontrast
Disleksija

Aktivni projekti

Podrška samozapošljavanju – faza 2

Naziv fonda: Europski socijalni fond

Naziv operativnog programa: Operativni program Učinkoviti ljudski potencijali 2014. – 2020

Nositelj projekta: Hrvatski zavod za zapošljavanje

Razdoblje provedbe projekta: od 31.10.2018. do 31.12.2023.

Ukupna vrijednost projekta (operacije): 949.000.000,00 HRK / 125.953.945,18 EUR

Kratki opis projekta (operacije) - sažetak:

Hrvatski zavod za zapošljavanje ugovorio je projekt „Podrška samozapošljavanju – Faza 2“ u okviru Prioritetne osi 1. „Visoka zapošljivost i mobilnost radne snage“ i Specifičnog cilja 8.i.2. „Povećanje održivog samozapošljavanja nezaposlenih osoba, posebice žena“ Operativnog programa „Učinkoviti ljudski potencijali 2014. – 2020.“

Operacija „Podrška zapošljavanju – Faza 2“ je doprinijela adresiranju problema s kojim se susreću nezaposlene osobe koje se odluče pokrenuti vlastiti posao kroz dodjelu potpora male vrijednosti zainteresiranim korisnicima. U procesu aktualnog intenzivnijeg uključivanja korisnika u predmetnu mjeru, Hrvatski zavod za zapošljavanje je kontinuirano pružao podršku pri razvoju poslovnog plana te stručno praćenje osoba u prvoj godini rada, pružanjem individualnih i grupnih treninga s pridavanjem posebne pažnje osobama u nepovoljnom položaju. Potpora za samozapošljavanje je predstavljala mjeru koja je značajna i u širem kontekstu društveno-ekonomske politike zbog visoke vjerojatnosti ostanka korisnika mjere u zaposlenosti nakon isteka razdoblja financiranja što izravno utječe na stopu zaposlenosti kao i na pozitivno gospodarsko okruženje za poslovanje malih i srednjih poslovnih subjekata.

Cilj i očekivani rezultati projekta (operacije):

Cilj operacije je bio olakšati pristup samozapošljavanju nezaposlenim osobama prijavljenima u evidenciju HZZ-a te potaknuti održivo samozapošljavanje pružanjem financijske potpore i kontinuirane podrške samozapošljavanju odnosno povećati broj samozaposlenih osoba kroz pružanje financijske podrške pri i tijekom samozapošljavanja.

Ishod i doprinos projekta „Podrška samozapošljavanju - Faza 2“ uspješno zadovoljen na način da je 15576 sudionika mjere samozapošljavanja uspješno integrirano u tržište rada kao poduzetnici.

Kontakt e-mail za dodatne informacije o projektu:
info@hzz.hr

Poveznice na relevantne internet stranice:
www.mjere.hr
www.strukturnifondovi.hr
www.esf.hr

Projekt je sufinancirala Europska Unija iz Europskog socijalnog fonda. Ovaj sadržaj je isključiva odgovornost Hrvatskog zavoda za zapošljavanje.