Veličina fonta
Sivi ton
Kontrast
Disleksija

Završeni projekti

Podrška samozapošljavanju

Naziv programa: Operativni program Učinkoviti ljudski potencijali 2014. – 2020., Europski socijalni fond

Nositelj: Hrvatski zavod za zapošljavanje

Vrijednost: 175.950.000,00 HRK

EU udio u financiranju: 85% (149.557.500,00 HRK)

Trajanje: 05.11.2015. – 04.06.2018., prvo produljenje do 31. 12. 2018., finalno produljenje do 30. 06. 2020.

Nespremnost za pokretanje vlastitog posla nastaje zbog nedostatka financijskih sredstava, nedostatka potrebnog stručnog znanja za pokretanje i upravljanje poslovanja, teškoća pri razvoju poslovne ideje i održivih poslovnih planova. To je posebno prepreka za nezaposlene, koji trebaju više ciljanu potporu i vodstvo te dodatno znanje u pokretanju i vođenju poslovanja. Iz tog razloga osmišljena je mjera Podrška samozapošljavanju koja za cilj ima pružiti potporu pri pokretanju poslovanja nezaposlenim osobama, osiguravajući edukativne radionice za stjecanje potrebnih znanja te će im osigurati financijsku potporu, kao i pružanje podrške i nakon pokretanja vlastitog poslovanja s ciljem održivosti istog.

Ova se operacija fokusirala na promicanje i povećanje samozapošljavanja, omogućujući financijsku potporu i kontinuiranu institucionalnu podršku prije i nakon samozapošljavanja, pružanje više individualiziranih treninga, praćenje i pružanje potpore i nakon završetka operacije (follow up), s pridavanjem posebne pozornosti osobama u nepovoljnijem položaju.

Operacijom su obuhvaćene sve osobe prijavljene na evidenciji HZZ-a koje su sa savjetnikom za samozapošljavanje prošle očekivane konzultacije.

Opći je cilj operacije bio olakšati pristup samozapošljavanju nezaposlenim osobama te potaknuti održivo samozapošljavanje pružanjem financijske potpore te kontinuirane podrške pri samozapošljavanju. Osim toga specifični je cilje operacio bio povećanje broja samozaposlenih osoba iz evidencije HZZ-a pružanjem financijske potpore i kontinuirane podrške pri i tijekom samozapošljavanja. Operacijom je obuhvaćeno 4838 osoba kojima su dodijeljene potpore za samozapošljavanje te je tako povećan broj samozaposlenih osoba iz evidencije HZZ-a pružanjem financijske potpore i kontinuirane podrške pri i tijekom samozapošljavanja.

Dodatni rezultati projekta su sljedeći:

CO01 - nezaposleni, uključujući dugotrajno nezaposlene: 4838

CO02 – dugotrajno nezaposleni: 506

CO07 – stariji od 54 godine: 174

CO09 – s osnovnim (ISCED 1) ili nižim sekundarnim obrazovanjem (ISCED 2): 150

CR04 - sudionici koji imaju posao, uključujući samozaposlene, po prestanku sudjelovanja: 4524

CR06 - sudionici koji imaju posao uključujući samozaposlene, 6 mjeseci po prestanku sudjelovanja: 4449

SO101 - branitelji i djeca smrtno stradalih, zatočenih, nestalih branitelja invalida ili dragovoljaca branitelja: 0

SO102 - žene koje su primile potporu za samozapošljavanje: 2117

SO103 - broj podržanih novoosnovanih tvrtki: 4838

SR101 - sudionici koji su samozaposleni po prestanku sudjelovanja: 4569

SR102 - sudionici koji su samozaposleni, 6 mjeseci po prestanku sudjelovanja: 4099

Kontakt e-mail za dodatne informacije o projektu: euprojekti@hzz.hr
Kontakt e-mail za dodatne informacije o mjerama APZ: hzz@hzz.hr

Poveznice na relevantne internet stranice: 
www.mjere.hr
www.strukturnifondovi.hr
www.esf.hr

Projekt je sufinancirala Europska Unija iz Europskog socijalnog fonda. Ovaj sadržaj je isključiva odgovornost Hrvatskog zavoda za zapošljavanje.