Veličina fonta
Sivi ton
Kontrast
Disleksija

Završeni projekti

Potpore za očuvanje radnih mjesta u djelatnostima pogođenim COVID-19 (koronavirusom)

Naziv fonda: Europski socijalni fond

Naziv programa: Operativni program Učinkoviti ljudski potencijali 2014. – 2020.

Naziv natječaja: Potpore za očuvanje radnih mjesta u djelatnostima pogođenim COVID-19 (koronavirusom) – kodni broj UP.01.1.3.05.0001

Nositelj projekta: Hrvatski zavod za zapošljavanje

Trajanje: od 01.03.2020. do 30.11.2021.

Vrijednost: 836.000.000,00 HRK

EU udio u financiranju: 710.600.000,00 HRK (85%)

Realizirano sredstava: Ovjereno je 835.946.100,00 HRK što čini 99,99% ugovorene vrijednosti projekta

Obzirom na stanje u gospodarstvu uvjetovano koronavirusom (COVID - 19), ovom operacijom su se provodile aktivnosti usmjerene na očuvanje radnih mjesta u djelatnostima/ sektorima kojima je zbog posebnih okolnosti uvjetovanih koronavirusom (COVID -19) narušena gospodarska aktivnost te su se dodjeljivale financijske potpore poslodavcima za radnike kojima je prijetio gubitak radnih mjesta s ciljem očuvanja istih. Gospodarski sektori na koje se odnosila ova mjera su sektori prijevoza i skladištenja, prerađivačka industrija, ugostiteljske djelatnosti te djelatnosti pružanja smještaja. Kriteriji koje je bilo potrebno ispuniti da bi se ostvarilo pravo na potporu uključuju pad prometa, otkazivanje rezervacija, otkazivanje narudžbi i ugovornih poslova, nemogućnost isporuke proizvoda, nemogućnost nabavke sirovina i drugih alata neophodnih za rad. Ovom operacijom se planiralo očuvati 125.486 radnih mjesta tijekom pandemije koronavirusa, kao i zadržati radnike u zaposlenosti, odnosno spriječiti njihov odlazak u nezaposlenost, a koja je uslijed velikih poremećaja u gospodarstvu tijekom ove pandemije u biti i postala dugotrajna.

U svrhu očuvanja radnih mjesta putem mjere ‘’Potpore za očuvanje radnih mjesta u djelatnostima pogođenim COVID-19 (koronavirusom)’’ u periodu od početka ožujka 2020. u trajanju najviše tri mjeseca se isplaćivala poslodavcima plaća za radnike u visini subvencije koja iznosi 3.250,00 (za mjesec ožujak 2020. god.) te iznos od 4.000,00 (za mjesece travanj i svibanj 2020. god.) kuna mjesečno po radniku koji radi u punom radnom vremenu, odnosno srazmjerni dio po radniku prema broju sati rada u nepunom radnom vremenu. Također, vršila se i isplata doprinosa (MO II stup) srazmjerno visini dodijeljene potpore i to u iznosima od 203,12 kn (za mjesec ožujak 2020.) te 250,00 kn (za mjesece travanj i svibanj 2020.). Potpore su se isplaćivale do 15. u mjesecu za prethodni mjesec.

Mjera se nije odnosila na poslovne subjekte čiji su osnivači Republika Hrvatska, županije i jedinica lokalne samouprave i imaju vlasničke udjele od 25 % ili više, uz izuzeće poslodavaca iz Sektora C: Prerađivačka industrija i Sektora I: Djelatnosti pružanja smještaja te pripreme i usluživanja hrane.

Planirano je da dodjela potpore za očuvanje radnih mjesta u djelatnostima pogođenim COVID-19 (koronavirusom) doprinese zadržavanju radnika u zaposlenosti, kao i ublažavanju posljedica narušene gospodarske aktivnosti pogođenih djelatnosti, dok su aktivnosti ove operacije izravno doprinijele realizaciji Specifičnog cilja 8.i.3 Operativnog programa učinkoviti ljudski potencijali koji predviđa takve aktivnosti.

Opći cilj operacije - Očuvanje radnih mjesta kod poslodavaca čije je poslovanje ugroženo zbog situacije vezane uz COVID-19 (koronavirus).

Specifični cilj operacije - Osigurati ostanak u zaposlenosti radnika kojima prijeti gubitak radnog mjesta dodjelom potpora poslodavcima pogođenim posljedicama pandemije koronavirusa.

Ciljana skupina - Ciljana skupina su radnici zaposleni kod poslodavaca iz prihvatljivih sektora. U ciljanu skupinu radnika ulaze svi osiguranici kod predmetnog poslodavca (bez obzira  li je li  radnik  na određeno ili neodređeno, radi li se o građanima RH, EU ili trećih zemalja, je li rade u punom ili nepunom radnom vremenu ili imaju neki od statusa poput samohranog roditelja, hrvatskog branitelja i izaslanog radnika) osim umirovljenika i stranih radnika iz trećih zemalja kojima je prestala važiti dozvola za boravak i rad. U ciljanu skupinu radnika ulaze i radnici zaposleni u podružnicama predstavništva stranih tvrtki u Republici Hrvatskoj.

Rezultati projekta – Osiguran je ostanak u zaposlenosti za 114.491 radnika kojem je prijetio gubitak radnog mjesta uslijed velikih poremećaja u gospodarstvu koji su nastali kao posljedica pandemije koronavirusa.

Kontakt e-mail za dodatne informacije o projektuinfo@hzz.hr ili Euprojekti@hzz.hr Poveznice na relevantne internet stranice: 
www.strukturnifondovi.hr
www.esf.hr
www.hzz.hr
www.mjere.hr

Projekt je sufinancirala Europska Unija iz Europskog socijalnog fonda. Ovaj sadržaj je isključiva odgovornost Hrvatskog zavoda za zapošljavanje.