Veličina fonta
Sivi ton
Kontrast
Disleksija

Aktivni projekti

Potpore za zapošljavanje teže zapošljivih skupina i edukacija nezaposlenih osoba – faza 2

Naziv fonda: Europski socijalni fond

Naziv operativnog programa: Operativni program Učinkoviti ljudski potencijali 2014. – 2020.

Specifični cilj: 8.i.1. – Povećanje zapošljavanja nezaposlenih osoba, posebice dugotrajno nezaposlenih i osoba čije vještine ne odgovaraju potrebama tržišta

Nositelj projekta: Hrvatski zavod za zapošljavanje

Razdoblje provedbe projekta: 31.10.2018. do 31.12.2023.

Ukupna vrijednost projekta (operacije): 284.880.981,00 HRK / 37.810.203,86 EUR

Kratki opis projekta (operacije) - sažetak:

Hrvatski zavod za zapošljavanje je 31.10.2018. godine ugovorio projekt „Potpore za zapošljavanje teže zapošljivih skupina i edukacija nezaposlenih osoba - Faza 2“. Projekt se financira iz Europskog socijalnog fonda (ESF) u okviru Operativnog programa „Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020.“,  Prioritetne osi 1.: „Visoka zapošljivost i mobilnost radne snage“. Svrha ugovora je bila izravna dodjela bespovratnih sredstava Korisniku (HZZ-u) u svrhu provedbe projekta.

Jedan od mnogih faktora koji dovodi do dugotrajne nezaposlenosti je nedovoljna razina obrazovanja kao i nedostatak vještina koje su tražene na tržištu rada, stoga je potrebno omogućiti nezaposlenim osobama stjecanje dodatnih kvalifikacija ili kompetencija te zapošljavanje. Projekt se provodio kako bi se umanjio negativan utjecaj rastuće nezaposlenosti i marginalazacije pripadnika ciljanih skupina. Ciljane skupine su bile nezaposlene osobe bez obzira na radni staž i razinu obrazovanja, prijavljene u evidenciju nezaposlenih HZZ-a.

Aktivnosti ove operacije bile su usmjerene na poticanje poslodavaca na zapošljavanje pripadnika ciljane skupine odnosno nezaposlenih osoba prijavljenih na evidenciji Zavoda uključujući dugotrajno nezaposlene, nezaposlene s nižim stupnjem obrazovanja i starije nezaposlene osobe. Osiguravanjem financijskih potpora poslodavcima omogućilo se zaposlenje uz redovita primanja za ugrožene skupine nezaposlenih osoba te su se na taj način stvorili preduvjeti za njihovu ekonomsku samostalnost. Potpore za zapošljavanje dodjeljivale su se u obliku subvencije za plaće za zapošljavanje radnika u nepovoljnom položaju na tržištu rada i zapošljavanje radnika s invaliditetom. Intenzitet potpore za zapošljavanje radnika u nepovoljnom položaju u obliku subvencija za plaće iznosio je do najviše 50 % godišnjeg troška bruto II plaće radnika, odnosno 75 % za osobe s invaliditetom. Visina potpore za zapošljavanje za stjecanje prvog radnog iskustva (pripravništvo) iznosio je 50% opravdanih troškova, odnosno do 75% za osobe s invaliditetom. Opravdani troškovi bili su bruto 2 plaće radnika, uvećani za troškove prijevoza za razdoblje od najviše 12 mjeseci nakon zapošljavanja.

Hrvatski zavod za zapošljavanje upućivao je nezaposlene osobe na obrazovne programe tj. programe osposobljavanja, prekvalifikacija i usavršavanja. O razini obrazovanja nezaposlene osobe ovisilo je u koju će od navedenih aktivnosti biti uključena. Uključivanju osoba u program institucionalnog obrazovanja prethodila je provedba postupka javne nabave usluga institucionalnog obrazovanja i usluga liječničkih pregleda (koji su potrebni kao preduvjet za uključivanje u neki od odabranih obrazovnih programa).

Cilj i očekivani rezultati projekta (operacije):

Opći cilj operacije bio je povećanje zapošljivosti i zapošljavanja nezaposlenih osoba, posebice dugotrajno nezaposlenih i osoba čije vještine ne odgovaraju potrebama tržišta rada.

Ciljane skupine bile su nezaposlene osobe bez obzira na radni staž i razinu obrazovanja, prijavljene u evidenciju nezaposlenih HZZ-a.

Ovim projektom dodijeljeno je 9255 potpora za zapošljavanje i obrazovanje nezaposlenih te su navedene osobe, koje su bile u teže zapošljivoj skupini dobile priliku za zapošljavanje i edukaciju te ulaz na tržište rada.

Kontakt e-mail za dodatne informacije o projektu:
EUProjekti@hzz.hr

Poveznice na relevantne internet stranice:
www.mjere.hr
www.strukturnifondovi.hr
www.esf.hr

Projekt je sufinancirala Europska Unija iz Europskog socijalnog fonda. Ovaj sadržaj je isključiva odgovornost Hrvatskog zavoda za zapošljavanje.