Veličina fonta
Sivi ton
Kontrast
Disleksija

Završeni projekti

Potpore za zapošljavanje teže zapošljivih skupina

Naziv programa: Operativni program Učinkoviti ljudski potencijali 2014. – 2020.

Nositelj: Hrvatski zavod za zapošljavanje

Vrijednost: 25.000.000,00 EUR / 191.250.000,00 HRK

EU udio u financiranju: 85% (21.250.000,00 EUR / 162.562.500,00 HRK)

Trajanje: 01.01.2015. – 30.06.2020.

Hrvatski zavod za zapošljavanje, kao korisnik izravne dodjele sredstava iz ESF, je 05.11.2015. godine sklopio Ugovor o izravnoj dodjeli sredstava za operaciju „Potpore za zapošljavanje teže zapošljivih skupina“ koja se sufinancira iz ESF u financijskom razdoblju 2014. - 2020. s Upravljačkim tijelom (Ministarstvo rada i mirovinskog sustava) i Posredničkim tijelom razine 2 (Hrvatski zavod za zapošljavanje, Ured za financiranje i ugovaranje projekata Europske Unije). Operacija se provodila u razdoblju od 01.01.2015. do 30.06.2020. Ovom operacijom su se obuhvatile određene ciljane skupine koje su nazvane „teže zapošljive skupine“, a pod tim izrazom mislilo se na: dugotrajno nezaposlene osobe iznad 29 godina koje su u evidenciji nezaposlenih duže od 12mj., osobe starije od 29 godina s nezavršenom srednjom školom te nezaposlene osobe starije od 54 godine. Svrha ove operacije je bila da se olakša zapošljavanje teže zapošljivih skupina na tržištu rada provedbom aktivnih mjera zapošljavanja, odnosno subvencioniranje poslodavaca koji zadovoljavaju propisane uvjete. Poslodavcima se subvencioniralo kroz državne potpore do 50% bruto godišnje plaće ( do 75% za osobe s invaliditetom) za radnike koji dolaze iz jedne od navednih skupina. Na ovaj način se izravno interveniralo na tržištu rada rješavanjem kratkoročnih i dugoročnih problema. Cilj je bio povećati zapošljivost nezaposlenih osoba iz teže zapošljivih skupina te izolirati te osobe od socijalne isključivosti. Osim ekonomskog aspekta, ulaskom u zaposlenje kroz potpore zapošljavanju teže zapošljivih skupina, jača se motivacija za rad te se obnavljaju i nadograđuju vještine i znanja tražene na tržištu rada. Samom mjerom je bilo obuhvaćeno 6262 nezaposlenih osoba, a 6mj. po prestanku sudjelovanja 5203 osobe su imale posao. Krajnji korisnici operacije odnosno nezaposlene osobe za koje su poslodavci primili novčanu potporu pokazuju visok postotak ostanka u zaposlenosti po završetku intervencije čime je očekivani rezultat uspješno ostvaren.

U mjeru aktivne politike zapošljavanja bilo je uključeno ukupno 6265 nezaposlenih, uključujući dugototrajno nezaposlenih osoba što je u skladu s ciljem same operacije da se potiče zapošljavanje nezaposlenih osoba, posebice dugotrajno nezaposlenih osoba i osoba čije vještine ne odgovaraju potrebama tržišta rada. 1164 osoba starijih od 54 godine je bilo uključeno u mjeru aktivne politike zapošljavanja te 777 osoba s osnovnim ili nižim sekundarnim obrazovanjem. Potpore za zapošljavanje kao mjera aktivne politike tržišta rada provodile su se kako bi se umanjio negativan utjecaj rastuće nezaposlenosti i marginalizacije pripadnika ciljanih skupina, ali i odgovorilo na rastuće potrebe poslodavaca za financijskom pomoći pri otvaranju novih radnih mjesta. Na margini društva su i branitelji te djeca smrtno stradalih,zatočenih, nestalih branitelja, invalida ili dragovoljaca branitelja te su i te osobe i to ukupno njih 862 bile uključene u mjeru aktivne politike zapošljavanja  kako bi se spriječila njihova socijalna isključenost.Važan podatak je taj što je od ukupnog broja uključenih nezaposlenih osoba po prestanku sudjelovanja njih 5442 imalo posao, a 6mj.po prestanku sudjelovanja njih 5203 što pokazuje održivost same operacije.

Dodatno o rezultatima projekta:

CO01 – nezaposleni, uključujući dugotrajno nezaposlene: 6265

CO02 – dugotrajno nezaposleni: 3509

CO07 – stariji od 54 godine: 1164

CO09 – s osnovnim (ISCED 1) ili nižim srednjim obrazovanjem (ISCED 2): 777

SO101 – branitelji i djeca smrtno stradalih, zatočenih, nestalih branitelja, invalida ili dragovoljaca branitelja: 862

CR04 - Sudionici koji imaju posao, uključujući samozaposlene, po prestanku sudjelovanja: 5442CR06 - Sudionici koji imaju posao, uključujući samozaposlene, šest mjeseci po prestanku sudjelovanja: 5203

Kontakt e-mail za dodatne informacije o projektu: euprojekti@hzz.hr
Kontakt e-mail za dodatne informacije o mjerama APZ: hzz@hzz.hr

Poveznice na relevantne internet stranice: 
www.mjere.hr
www.strukturnifondovi.hr
www.esf.hr

Projekt je sufinancirala Europska Unija iz Europskog socijalnog fonda. Ovaj sadržaj je isključiva odgovornost Hrvatskog zavoda za zapošljavanje.