Veličina fonta
Sivi ton
Kontrast
Disleksija

Aktivni projekti

Povećanje zapošljivosti NEET skupine kroz izgradnju kapaciteta i poboljšane političke mjere (@Work4NEETs)

Naziv programa: Interreg Europe

Naziv projekta: Povećanje zapošljivosti NEET skupine kroz izgradnju kapaciteta i poboljšane političke mjere (@Work4NEETs)

Nositelj projekta: Jobsplus, javna agencija za zapošljavanje Republike Malte

Partneri u provedbi projekta: Hrvatski zavod za zapošljavanje, Nacionalna asocijacija talijanskih općina Toskana (Italija), Ministarstvo rada i socijalne solidarnosti (Rumunjska), Zavod za zapošljavanje Slovenija, Zavod za zapošljavanje Luksemburg, Službe za zapošljavanje u okviru Ministarstva socijalne sigurnosti i rada Republike Litve

Razdoblje provedbe projekta: 4. 4. 2023. - 31. 5. 2027.

Ukupna vrijednost projekta (operacije): 1.427.499,00 EUR

Kratki opis projekta (operacije):

Interreg projekt „@Work for NEETs“ fokusiran je na poboljšanje pristupa mladima u dobi 15-29 godina koji ne rade, nisu u sustavu redovitog obrazovanja niti u sustavu obrazovanja odraslih i pri tome nisu registrirani u evidenciji nezaposlenih osoba Hrvatskog zavoda za zapošljavanje (tzv. NEET skupina). Projekt uključuje različite aspekte unapređenja politke prema NEET skupini, poput prikupljanja i analize podataka, profiliranja, obuke i personalizirane podrške, povećanje vidljivosti skupine na tržištu rada i usklađivanja zapošljavanja te dopiranja do neaktivnih mladih (outreach).

Pozitivna promjena u pristupu bit će potaknuta kroz kolektivni dinamični proces učenja i razmjene primjera dobre prakse među partnerskim organizacijama s ciljem doprinosa godišnjoj strateškoj dokumentaciji i općenito, politici ključnih dionika tržišta rada prema NEET populaciji. Projektni konzorcij, uz HZZ, čine javni zavodi za zapošljavanje i relevantne organizacije iz Italije, Luksemburga, Malte, Litve, Slovenije i Rumunjske. Projektni budžet namijenjen HZZ-u iznosi 136.190,00 EUR.

Ciljevi i očekivani rezultati projekta (operacije):

Poboljšanjem provedbe instrumenata relevantnih za pristup NEET skupini u okviru programa Strukturalnih fondova pozitivno utjecati na politiku prema NEET skupini kako bi se povećala opća integracija skupina u nepovoljnom položaju na tržištu rada. Specifičan cilj projekta je doprinijeti izgradnji kapaciteta i edukaciji o politikama prema NEET skupini podupiranjem razmjene iskustva među dionicima tržišta rada, poboljšanjem suradnje između javnih tijela, poduzeća, sindikata, nevladinih organizacija mladih i relevantnih institucija.

Kontakt e-mail za dodatne informacije o projektu

euprojekti@hzz.hr

Poveznice na relevantne internet stranice: 

https://www.interregeurope.eu/