Veličina fonta
Sivi ton
Kontrast
Disleksija

Završeni projekti

Primjena standarda zanimanja u poslovnim procesima HZZ-a i provedba Ankete o standardu zanimanja

Naziv fonda EU: Europski socijalni fond (ESF)

Naziv programa: Operativni program Učinkoviti ljudski potencijali 2014.- 2020.

Naziv projekta: Primjena standarda zanimanja u poslovnim procesima HZZ-a i provedba Ankete o standardu zanimanja

Nositelj projekta: Hrvatski zavod za zapošljavanje

Trajanje: 30. kolovoza 2016. – 31. listopada 2018

Vrijednost: 2.082.247,30 HRK

Ciljana skupina: Glavne ciljane skupine koje su razvile nova znanja i vještine za provedbu HKO-a su zaposlenici resornih ministarstava (MRMS-a i  MZOS-a), HZZ-a, članovi sektorskih vijeća, predlagatelji standarda zanimanja, članovi radnih skupina za ažuriranje Nacionalne klasifikacije zanimanja, dionici koji su uključeni u konzultacije o relevantnosti pojedinih prijedloga kao i svi sudionici u razvoju HKO-a i donositelji mjera obrazovanja i osposobljavanja u okviru mjera aktivne politike zapošljavanja.

Standardi zanimanja okupljeni u Registru Hrvatskog kvalifikacijskog okvira imaju ključnu primjenu u unapređivanju poslovnih procesa Hrvatskog zavoda za zapošljavanje. Nužno je da svi djelatnici HZZ-a, a posebno savjetnici za zapošljavanje i savjetnici za profesionalno usmjeravanje budu educirani o načelima Hrvatskog kvalifikacijskog okvira, a posebno sadržaju Registra. Kompetencijski pristup zanimanjima i radnim mjestima ima sve veću važnost u poslovnim procesima posredovanja čime se omogućuje detaljniji uvid u karakteristike slobodnog radnog mjesta koje poslodavac oglašava te strukturu kompetencija koje nezaposlene osobe nude. Time se postiže bolje usklađivanje potreba poslodavaca i kompetencija nezaposlenih osoba i tražitelja zaposlenja. Profesionalno usmjeravanje kako nezaposlenih osoba tako i učenika i studenata također je potrebno unaprijediti primjenom kompetencija definiranim standardima zanimanja ili dobivenih anketom o standardu zanimanja kako bi se pravovremenim informacijama o potrebama poslodavca omogućio razvoj karijere svakog pojedinca. Radnici Hrvatskog zavoda za zapošljavanje obučeni za provedbu Ankete o standardu zanimanja kroz ovaj projekt pridonosili su daljnjem razvoju metodologije Ankete te pružali pomoć i osposobljavanje za druge provoditelje ASZ-a. Kroz implementaciju rezultata ankete o standardu zanimanja u poslovne procese HZZ-a, naročito procese posredovanja i profesionalnog usmjeravanja projektni tim je unaprijedio rad HZZ-a s poslodavcima i nezaposlenim osobama te približio HZZ standardima kojima teže javni zavodi zemalja EU. Kompetencije iz izrađenih standarda zanimanja implementirale su se u obrazac prijave potrebe za radnicima, životopise nezaposlenih osoba te u vodiče kroz zanimanja. Djelatnici na projektu su bili uključeni u sve elemente projekta kako bi na taj način bili osposobljeni za provedbu radionica o implementaciji standarda zanimanja u poslovne procese za djelatnike regionalnih i područnih ureda HZZ-a.

Opći cilj operacije bio je unaprijediti poslovne procese Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i pridonijeti daljnjem razvoju standarda zanimanja. Specifični ciljevi su bili unaprijediti poslovne procese posredovanja i profesionalnog usmjeravanja u Hrvatskom zavodu za zapošljavanje primjenom standarda zanimanja, te doprinijeti razvoju hrvatskog kvalifikacijskog okvira provedbom i razvojem Ankete o standardu zanimanja.

Dodatne informacije o projektu:  EUProjekti@hzz.hr
Poveznice na relevantne Internet stranice:
Za više informacija o Europskom socijalnom fondu posjetite: www.esf.hr
Za više informacija o fondovima EU-a posjetite: www.strukturnifondovi.hr

Projekt je sufinancirala Europska Unija iz Europskog socijalnog fonda i/ili inicijative za zapošljavanje mladih. Ovaj sadržaj je isključiva odgovornost Hrvatskog zavoda za zapošljavanje.