Veličina fonta
Sivi ton
Kontrast
Disleksija

Završeni projekti

Priprema Hrvatskog zavoda za zapošljavanje za EURES

Projekt „Priprema Hrvatskog zavoda za zapošljavanje za EURES“ jedan je od projekata koje Hrvatski zavod za zapošljavanje proveo u sklopu I komponente Instrumenta pretpristupne pomoći (IPA) „Pomoć u tranziciji i izgradnje institucija“. To je Twining Light projekt koji je započeo 13. rujna 2010. i trajao je 6 mjeseci, a ukupna mu je vrijednost 230.000 EUR.

Opći cilj projekta bio je poduprijeti mobilnost i slobodno kretanje radnika unutar tržišta Europskog ekonomskog prostora sukladno zahtjevima navedenim u pregovaračkom poglavlju 2: Sloboda kretanja radnika.

Svrha projekta bila je podržati Hrvatski zavod za zapošljavanje u implementaciji i promociji EURES mreže u Hrvatskoj.

Projekt je bio usmjeren na prilagodbu poslovnih procesa u posredovanju u zapošljavanju HZZ-a i izradu preporuka za prilagodbu ICT aplikacija za razmjenu podataka EURES-a, kao i na jačanje kapaciteta savjetnika u HZZ-u za provedbu poslovnih procesa povezanih s EURES-om te promoviranje EURES-a među ključnim dionicima.

Aktivnosti projekta sastojale su se od 4 komponente:

Komponenta 1:

Razvoj novih poslovnih procesa u posredovanju pri zapošljavanju HZZ-a (u skladu sa EURES mrežom);

Unutar ove aktivnosti, stručnjaci su proveli analizu trenutnog stanja u posredovanju pri zapošljavanju HZZ-a u odnosu na EURES te je napravljen pregled poslovnih procesa EURES-a, metodologije i sustava praćenja, analitičkog i statističkog pristupa povezanog sa upotrebom indikatora u EURES mreži, klasifikacije zanimanja i gospodarskih aktivnosti u EU te istaknuti ostale bitne činjenice vezane uz EURES mrežu.

Analiza trenutne situacije u posredovanju pri zapošljavanju HZZ-a u odnosu na EURES mrežu ukazala je na eventualne nedostatke i pokazala je koje bi aktivnosti u posredovanju HZZ-a trebale biti revidirane, unaprijeđene ili uvedene kako bi se omogućilo lakše pristupanje HZZ-a EURES mreži. Na osnovi provedene analize razvio se Izvještaj o preporukama za prilagođavanje poslovnih procesa u posredovanju pri zapošljavanju HZZ-a standardima EURES-a.

Priručnik o procedurama za posredovanje pri zapošljavanju HZZ-a (u skladu sa standardima EURES-a) sadrži jasne opise novih poslovnih procesa, upute kako se služiti EURES portalom i metodologijom EURES-a kao i analitički i statistički pristup povezan sa indikatorima posredovanja u EURES mreži.

Komponenta 2:

Izrada preporuka za prilagodbu postojećih ICT aplikacija za razmjenu podataka o slobodnim radnim mjestima EURES mreži;

Unutar ove aktivnosti provela se detaljna analizu postojećih ICT aplikacija za razmjenu podataka o slobodnim radnim mjestima u svrhu definiranja preporuka za njihovu prilagodbu EURES mreži.

Komponenta 3

Jačanje kapaciteta savjetnika HZZ-a za provedbu poslovnih procesa povezanih s EURES-om;

Razvoj plana izobrazbe savjetnika HZZ-a temeljio se na novo definiranim poslovnim procesima u posredovanju pri zapošljavanju HZZ-a i na Priručniku o procedurama i preporukama za unapređenje i prilagodbu postojećih ICT aplikacija za razmjenu podataka.

Izobrazba 30 savjetnika organizirana je u 2 modula: jednodnevna radionica s ciljem upoznavanja savjetnika sa politikom zapošljavanja Europske unije, pravnim osnovama EURES mreže, strukturom EURES-a te njezinom svrhom i ciljevima kao i s međugraničnom suradnjom.i tri trodnevne radionice u Zagrebu, Osijeku i Splitu s ciljem upoznavanja

savjetnika s korištenjem EURES-a u praksi i praktičnom primjenom novih poslovnih procesa u posredovanju pri zapošljavanju.

Također, u sklopu ove aktivnosti organizirano je studijsko putovanje u ured EURES-a sa svrhom upoznavanja 10 savjetnika HZZ-a s praktičnom primjenom EURESA-a te poslovnim procesima.

Komponenta 4

Promocija EURES mreže;

Cilj ove aktivnosti bio je prezentacija projekta pomoću koje su zaposlenici HZZ-a i ključni dionici bili upoznati s pogodnostima koje donosi uključivanje HZZ-a u EURES mrežu tj. utjecaj uključivanja u EURES mrežu na mobilnost radne snage te otvaranje novih mogućnosti za tražitelje zaposlenja kao i za poslodavce.

Projekt su proveli Hrvatski zavod za zapošljavanje i Bundesagentur für Arbeit.

Projekt je sufinancirala Europska Unija iz Europskog socijalnog fonda. Ovaj sadržaj je isključiva odgovornost Hrvatskog zavoda za zapošljavanje.