Veličina fonta
Sivi ton
Kontrast
Disleksija

Završeni projekti

Projekt “BILJNA MREŽA: Prekogranično širenje mreže uzgoja, sakupljanja i otkupa ljekovitog bilja u cilju razvoja prekogranične regije“

Naziv projekta: BILJNA MREŽA: Prekogranično širenje mreže uzgoja, sakupljanja i otkupa ljekovitog bilja u cilju razvoja prekogranične regije

Naziv programa: Interreg

Nositelj: HZZ RU Osijek

Partner(i): Osječko-baranjska županija

Vrijednost: 98.878,75 €

Trajanje: lipanj 2006. - 20. lipnja 2008.

Svrha projekta bila je razvijanje prekogranične mreže uzgajivača, sakupljača i otkupljivača bilja koja može osigurati sigurnu, dostupnu i održivu opskrbu biljnim materijalom dobre kvalitete za kojim postoji potreba na tržištu, a koja svojim članovima istodobno omogućuje samozapošljavanje ili ostvarivanje dodatnih prihoda. Projekt ukupne vrijednosti 98.878,75 € s 90% udjela sufinancirala Europska unija (CARDS 2004, Regionalna komponenta), a ostali udio bio je sufinanciran od nositelja Hrvatskog zavoda za zapošljavanje Područne službe Osijek i partnera Osječko-baranjske županije.

Projektne aktivnosti sastojale su se od stručnog osposobljavanja i pružanja stručne savjetodavne podrške u razvijanju posla. Putem javnog poziva objavljenog u Osječko-baranjskoj, Virovitičko-podravskoj, Koprivničko-križevačkoj i Međimurskoj županiji, bilo je odabrano je 48 korisnika, pojedinaca te malih i srednjih poljoprivrednih poduzeća i obrta koji su bili uključeni u program stručnog osposobljavanja. Svrha obuke bila je educirati polaznike za poznavanje bilja koje se može i preporuča uzgajati i sakupljati na ciljanom području, usmjereno prema potrebama tržišta, ekološkom uzgoju i umrežavanju, ali i kako razviti poslovne vještine.

Prvu razinu osposobljavanja, usmjerenu na osnove struke i tehnologiju uzgoja, sakupljanja i otkupa preporučenih biljnih kultura i samoniklog bilja u trajanju od 205 sati stručnog osposobljavanja, uspješno je završilo 44 polaznika (92%) te primilo internu potvrdnicu Prehrambeno-tehnološkog fakulteta Sveučilišta u Osijeku i potvrdnicu o osposobljenosti za zaštitu na radu Pučkog otvorenog učilišta u Osijeku. 32 polaznika (67%) je prošavši dodatnih 100 sati nastave bilo je osposobljeno na drugoj razini, vezanoj uz osnove poduzetništva i unaprjeđenje poslovnih vještina, čime su ishodili potvrdnicu Centra za poduzetništvo Osijek priznatu od Međunarodne organizacije rada, uz internu potvrdnicu KonAgre konzaltinga u agraru.

Za redovite i uspješne polaznike stručnog osposobljavanja tijekom 21 mjeseca bila je osigurana  stručna podrška dva savjetnika kroz savjetovanje vezano uz tehnologiju struke, pružanje informacija o ponudi i potražnji na tržištu bilja te pomoć pri uspostavljanju kontakta s otkupljivačima, prerađivačima i izvoznicima bilja.

U proljeće 2008. godine čak 67% polaznika stručnog osposobljavanja pokrenulo je vlastiti posao proizvodnje ljekovitog bilja. Tijekom prve godine proizvodnje članovi „BILJNE MREŽE“ zasijali su 29,9 hektara, sakupili 7 tona svježeg i 708 kilograma suhog ljekovitog bilja te potpisali 17 ugovora o otkupu. Osim toga, 15% članova proizvodilo je 20 polufinaliziranih ili finaliziranih proizvoda (čajevi, tinkture, tonici itd). pridodajući tako dodanu vrijednost svojim proizvodima. Tijekom trajanja projekta članovi su osnovali 3 udruge proizvođača ljekovitog bilja. Provedba projekta trajala je 24 mjeseca te završila 20. lipnja 2008. godine.

Projekt je sufinancirala Europska Unija. Ovaj sadržaj je isključiva odgovornost Hrvatskog zavoda za zapošljavanje.