Veličina fonta
Sivi ton
Kontrast
Disleksija

Završeni projekti

Projekt „PANONSKI TURIZAM: Stručno osposobljavanje za kvalitetni panonski turizam“

Naziv projekta: PANONSKI TURIZAM: Stručno osposobljavanje za kvalitetni panonski turizam

Naziv programa: Interreg

Nositelj: HZZ RU Osijek

Partner(i): Osječko-baranjska županija

Vrijednost: 106.347,00 EUR

Trajanje: travanj 2007. - 20. lipnja 2008.

Svrha projekta „Panonski turizam“ bio je omogućiti razvoj kompetencija za pružatelje usluga seoskog turizma u prekograničnoj regiji. Specifični cilj projekta je bio razviti i po prvi put provesti panonski, regionalno specifični program obuke za pružanje usluga u seoskom turizmu. Cilj je bio omogućiti vlasnicima seoskih turističkih gospodarstava da pohađanjem obuke i korištenjem priručnika, web stranice i interaktivnog CD roma, da novi vlasnici mogu spremnije započeti s pružanjem takvih usluga, a postojeći razviti svoje usluge prema višoj razini kvalitete. „Panonski turizam“ provodio se od travnja 2007. godine na području Osječko-baranjske, Virovitičko-podravske i Koprivničko-križevačke županije, te u regiji Južnog Zadunavlja u Republici Mađarskoj.

Pored prekograničnog partnera Regionalnog zavoda za zapošljavanje Južnog Zadunavlja iz Pečuha iz Republike Mađarske, nacionalni aktivni partneri u provedbi projekta „Panonski turizam“  bile su Hrvatska gospodarska komora, Županijska komora Osijek i HZZ Područna služba Virovitica, uz HZZ Područnu službu Križevce kao strateške partnere. Ukupna vrijednost Projekta iznosila je 106.347,00 EUR, kojeg sa 78.696,78 EUR ili 74% je sufinancirala Europska komisija preko programa Phare 2005 CBC, a ostalim dijelom Hrvatski zavod za zapošljavanje.

U cilju utvrđivanja konkretnih potreba za stručnim osposobljavanjem u seoskom turizmu, 24. - 27. rujna 2007. u Hotelu Patria u Belom Manastiru održana je prekogranična konferencija na kojoj je sudjelovalo šezdesetak predstavnika obrazovnih institucija, vlasnika seoskih obiteljskih turističkih gospodarstava i predstavnika turističkih zajednica. Na temelju razmijenjenih iskustava tijekom konferencije putem izlaganja, radionica, fokus grupa i studijskog obilaska seoskih obiteljskih turističkih gospodarstava u Villanyu i Palkonyi u Mađarskoj te Karancu i Bilju u Hrvatskoj, dane su smjernice za izradu zajedničkog programa stručnog osposobljavanja za kvalitetni panonski turizam.

Ukupno 36 polaznika s područja Osječko-baranjske, Virovitičko-podravske i Koprivničko-križevačke županije tijekom 2008. godine prošlo je seriju od 10 seminara ili 240 sati osposobljavanja kroz teorijsku i praktičnu nastavu. Završni ispit uspješno je položilo 33 polaznika, na način da su razvili poslovni plan razvoja i/ili unapređenja turističkih usluga na seoskim obiteljskim turističkim gospodarstvima. Program stručnog osposobljavanja bio je certificiran od strane Međunarodne organizacije za obuku u seoskom turizmu (Rural Tourism Training International Network) i verificiran od strane Ministarstva obrazovanja, znanosti i športa Republike Hrvatske.

Na završnom događaju projekta održanom 28. kolovoza 2008. godine potpisao se sporazum o budućoj suradnji koji ima za svrhu povezati strukovne udruge vlasnika seoskih obiteljskih turističkih gospodarstava i turističke zajednice s hrvatske i mađarske strane granice u smislu poticanja razmjene iskustava, studijskih posjeta i zajedničkog sudjelovanja u programima razvoja seoskog turizma. Sporazum je potpisalo osam institucija: Nacionalno udruženje za seoski turizam i agroturizam iz Republike Mađarske, Udruženje za seoski turizam županije Baranya, Mađarska turistička zajednica regije Južno Zadunavlje, Hrvatska gospodarska komora Županijska komora Osijek, Turistička zajednica Koprivničko-križevačke županije, TZ Virovitičko-podravske, TZ Osječko-baranjske županije i TZ Grada Osijeka.

Projekt je sufinancirala Europska Unija. Ovaj sadržaj je isključiva odgovornost Hrvatskog zavoda za zapošljavanje.