Veličina fonta
Sivi ton
Kontrast
Disleksija

Aktivni projekti

Provedba javnih radova za teže zapošljive skupine – faza 2

Naziv fonda: Europski socijalni fond

Naziv operativnog programa: Operativni program Učinkoviti ljudski potencijali 2014. – 2020

Nositelj projekta: Hrvatski zavod za zapošljavanje

Razdoblje provedbe projekta: od 31.10.2018. do 31.12.2023.

Ukupna vrijednost projekta (operacije): 422.702.206,00 HRK / 56.102.223,9 EUR

Kratki opis projekta (operacije) - sažetak:

Hrvatski zavod za zapošljavanje ugovorio je projekt „Provedba javnih radova za teže zapošljive skupine – faza 2 u okviru Operativnog programa „Učinkoviti ljudski potencijali“ 2014. – 2020., a unutar Tematskog cilja 9. „Promicanje socijalne uključenosti, borba protiv siromaštva i svake diskriminacije“, Prioritetne osi 2. „Socijalno uključivanje“, Investicijskog prioriteta 9.i „Aktivna uključenost, uključujući s ciljem promicanja jednakih mogućnosti te aktivnog sudjelovanja i poboljšanja zapošljivosti“ te Specifičnog cilja 9.i.1. „Borba protiv siromaštva i socijalne isključenosti kroz promociju integracije na tržište rada i socijalne integracije ranjivih skupina, i borba protiv svih oblika diskriminacije“.

Cilj i očekivani rezultati projekta (operacije):

Osnovni cilj projekta bio je potpora zapošljavanju i socijalno uključivanje teže zapošljivih skupina na tržištu rada, a specifični cilj integracija na tržište rada kroz uključivanje u društveno koristan rad te poticanje i ublažavanje socijalnih posljedica nezaposlenosti kod teže zapošljivih skupina.

Ishod i doprinos projekta „Provedba javnih radova za teže zapošljive skupine – Faza 2“ uspješno zadovoljen na način da je 14332 sudionika javnog rada uspješno integrirano u tržište rada.

Ciljana skupina ove operacije bile su nezaposlene osobe,  s naglaskom na dugotrajno nezaposlene osobe starije od 29 godina prijavljene u evidenciju HZZ-a.

Najveći broj nezaposlenih osoba na tržištu rada čine dugotrajno nezaposlene osobe te osobe starije životne dobi koje su suočene  s nizom problema prilikom ulaska na tržište rada. Primjerice, osobe gube motivaciju za zaposlenjem, a jednako tako i znanja i vještine potrebne za obavljanje nekog posla. Stoga dolaze u položaj koji često vodi ka siromaštvu i socijalnoj isključenosti. Očekivani rezultati ove operacije bio je da se kroz programe javnih radova teže zapošljivim skupinama omogući ulazak na tržište rada te da se time pozitivno utječe na smanjenje siromaštva i socijalne isključenosti. 

Kontakt e-mail za dodatne informacije o projektu:
info@hzz.hr
EUProjekti@hzz.hr

Poveznice na relevantne internet stranice:
www.mjere.hr
www.strukturnifondovi.hr
www.esf.hr

Projekt je sufinancirala Europska Unija iz Europskog socijalnog fonda. Ovaj sadržaj je isključiva odgovornost Hrvatskog zavoda za zapošljavanje.