Veličina fonta
Sivi ton
Kontrast
Disleksija

Završeni projekti

Provedba javnih radova za teže zapošljive skupine

Naziv programa: Operativni program Učinkoviti ljudski potencijali 2014. – 2020.

Nositelj: Hrvatski zavod za zapošljavanje

Vrijednost: 91.800.000,00 HRK

EU udio u financiranju: 85% (78.030.000,00 HRK)

Trajanje: 05.11.2015. – 30.06.2019.

Hrvatski zavod za zapošljavanje je 05.11.2015. godine sklopio Ugovor o izravnoj dodjeli sredstava za Operaciju “Provedba javnih radova za teže zapošljive skupine“. Projektom su bili obuhvaćeni pripadnici teže zapošljivih ciljnih skupina stariji od 29 godina koji odgovaraju kriterijima i uvjetima te načinima korištenja sredstava koje propisuje Hrvatski zavod za zapošljavanje. Javni rad je jedna od mjera politike tržišta rada koja spada u domenu direktnog stvaranja novih radnih mjesta. Kroz ovaj projekt financirao se društveno koristan rad koji se odvijao u ograničenom vremenskom periodu te se kroz posebno dizajnirane programe nudilo sufinanciranje i financiranje zapošljavanja nezaposlenih osoba iz ciljanih skupina. Prednost su imali  projekti iz područja socijalne skrbi, edukacije, zaštite i očuvanja okoliša te održavanja i komunalnih radova. Aktivnosti operacije bile su usmjerene na motivaciju potencijalnih inicijatora i izvođača javnih radova te potporu razvoju programa javnih radova koji su bili u skladu s potrebama ciljanih skupina i društva u cjelini. Riječ je bila o kratkotrajnim programima zapošljavanja u radu koji je neprofitan i nekonkurentan ekonomskim aktivnostima na lokalnom tržištu. Kroz ovaj projekt u programe javnih radova uključilo se  5335 nezaposlenih osoba.

Opći cilj ove operacije bio je pružiti potporu zapošljavanju i socijalno uključivanje ugroženih skupina na tržištu rada. Specifični cilj je bio integrirati nezaposlene na tržište rada kroz uključivanje u društveno koristan rad te poticanje i ublažavanje socijalnih posljedica nezaposlenosti kod teže zapošljivih skupina koji se u konačnici ostvario. Početnim ugovorom je planirano uključiti 3764 osoba, a na kraju svih aktivnosti projekta u istom je bilo uključeno 5335 korisnika, od čega je  1720 uključenih u ovu operaciju su stariji od 54 godine. Po prestanku sudjelovanja njih 345 je imalo posao. Dodatno o rezultatima projekta:

CO01 – Nezaposleni, uključujući dugotrajno nezaposlene (broj): ostvarena vrijednost 5335 u odnosu na planiranu 3764.
CO07 – Stariji od 54 godine (broj): ostvarena vrijednost 1720 u odnosu na planiranu od 602.
CO16 – Sudionici s invaliditetom (broj): ostvarena vrijednost je 292 u odnosu na planiranu od 151.
CR04 – Sudionici koji imaju posao, uključujući samozaposlene, po prestanku sudjelovanja (broj): ostvarena vrijednost 345.
SO207 – Broj sudionika pripadnika romske i drugih nacionalnih manjina (broj): ostvarena vrijednost 419 osoba u odnosu na planiranih 68.

Kontakt e-mail za dodatne informacije o projektu: euprojekti@hzz.hr

Kontakt e-mail za dodatne informacije o mjerama APZ: hzz@hzz.hr

Poveznice na relevantne internet stranice: 
www.mjere.hr
www.strukturnifondovi.hr
www.esf.hr

Projekt je sufinancirala Europska Unija iz Europskog socijalnog fonda. Ovaj sadržaj je isključiva odgovornost Hrvatskog zavoda za zapošljavanje.