Veličina fonta
Sivi ton
Kontrast
Disleksija

Aktivni projekti

Provedba mjera aktivne politike zapošljavanja za dugotrajno nezaposlene mlade – faza 2

Naziv fonda: Europski socijalni fond

Naziv operativnog programa: Operativni program Učinkoviti ljudski potencijali 2014. – 2020

Specifični cilj: 8.ii.1 – Povećanje zapošljavanja i integracije dugotrajno nezaposlenih iz NEET skupine na tržište rada

Nositelj projekta: Hrvatski zavod za zapošljavanje

Razdoblje provedbe projekta: od 31.10.2018. do 31.12.2023.

Ukupna vrijednost projekta (operacije): 115.000.000,00 HRK /15.263.122,96 EUR ; dodatkom Ugovoru od 05.12.2019. alokacijom je povećana vrijednost projekta za 349,994,400.00 HRK na ukupni iznos od 464.994.400,00 HRK; dodatkom Ugovoru od 08.04.2021. alokacijom je povećana vrijednost projekta za 100.000.000,00 HRK na ukupni iznos od 564.994.400,00 HRK / 74.987.643,50 EUR

EU udio u financiranju projekta: 480.245.240,00 HRK / 63.739.496,98 EUR

Kratki opis projekta (operacije) - sažetak:

Aktivnosti operacije pokrivaju 5 vrsta mjera aktivne politike tržišta rada, usmjerenih na dugotrajno nezaposlene mlade osobe u dobi od 15 do 29 godina. Operacija je namijenjena mladima do 25 godina koji se nalaze u evidenciji nezaposlenih dulje od 6 mjeseci te mladima od 25 do 29 godina koji su nezaposleni dulje od 12 mjeseci, u skladu s Planom implementacije Garancije za mlade Republike Hrvatske. Operacijom se planira obuhvatiti 13.373 dugotrajno nezaposlenih mladih osoba kroz stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa, obrazovanje za dugotrajno nezaposlene mlade, potpore za zapošljavanje dugotrajno nezaposlenih mladih, pripravništvo u javnom sektoru te javne radove za dugotrajno nezaposlene mlade. Kroz projekt se financiraju sljedeće mjere aktivne politike zapošljavanja:

  • Stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa (399.565.600,00 HRK / 53.031.468,57 EUR ; 8022 uključenia korisnika);
  • Obrazovanje za mlade (14.207.044,80 HRK / 1.885.598,88 EUR; 988 uključenih korisnika);
  • Potpore za zapošljavanje dugotrajno nezaposlenih mladih (51.768.000,00 HRK / 6.870.794,34 EUR; 1438 uključenih korisnika);
  • Javni radovi za mlade (77.673.600,00 HRK / 10.309.058,33 EUR; 2697 uključenih korisnika);
  • Pripravništvo u javnom sektoru (21.608.160,00 HRK / 2.867.895,67 EUR; 218 uključenih korisnika).

Operacija je namijenjena osobama do 25 godina u evidenciji nezaposlenih dulje od 6 mjeseci te mladima do 29 godina u evidenciji nezaposlenih dulje od 12 mjeseci.

Cilj i očekivani rezultati projekta (operacije):

Opći je cilj poduprijeti provedbu aktivne politike zapošljavanja usmjerene dugotrajno nezaposlenim mladim osobama (od 15 do 29 godina). Također, cilj je i povećati zaposlenost te pospješiti integraciju dugotrajno nezaposlenih mladih osoba na tržište rada poticanjem daljnjeg obrazovanja i stjecanjem novih kompetencija i vještina, uključivanjem u javne radove i programe stručnog osposobljavanja, kao i uključivanje u potpore za zapošljavanje.

Kontakt e-mail za dodatne informacije o projektu:
EUProjekti@hzz.hr

Poveznice na relevantne internet stranice:
www.hzz.hr
www.strukturnifondovi.hr
www.esf.hr

Projekt je sufinancirala Europska Unija iz Europskog socijalnog fonda. Ovaj sadržaj je isključiva odgovornost Hrvatskog zavoda za zapošljavanje.