Veličina fonta
Sivi ton
Kontrast
Disleksija

Završeni projekti

Provedba mjera aktivne politike zapošljavanja za mlade (IZM)

Naziv programa: Operativni program Učinkoviti ljudski potencijali 2014. – 2020.

Nositelj: Hrvatski zavod za zapošljavanje

Vrijednost: Ugovorena vrijednost 05.11.2015. je 757.656.000,00 HRK; Odlukom Upravljačkog tijela od 05.12.2018. ukupna vrijednost povećana je na 1.107.596.260,46 HRK

EU udio u financiranju: 553.798.130,23 HRK

IZM udio u financiranju: 454.114.466,79 HRK

Nacionalno sufinanciranje: 99.683.663,44 HRK

Trajanje: 05.11.2015. – 31.12.2020.

Hrvatski zavod za zapošljavanje je sklopio Ugovor o izravnoj dodjeli sredstava za operaciju „Provedba mjera aktivne politike zapošljavanja za mlade (IZM)“ koja se financira iz Europskog socijalnog fonda s Upravljačkim tijelom (Ministarstvo rada i mirovinskog sustava) te Posredničkim tijelom razine 2 (Hrvatski zavod za zapošljavanje, Ured za financiranje i ugovaranje projekata Europske Unije). Ciljane skupine obuhvaćene ovim projektom su bile mlade nezaposlene osobe u dobi od 15 do 29 godina u registriranoj nezaposlenosti najviše do 4 mjeseca. Hrvatska je u 2013. godini pripremila nacionalni Plan implementacije Garancije za mlade, koji predstavlja sveobuhvatan plan aktivnosti usmjerenih na mlade do 30 godina starosti, neovisno o njihovom izvoru financiranja. Konačni Plan implementacije GzM predan je uz Nacionalni program reformi 27. travnja 2014. godine. Hrvatski zavod za zapošljavanje prepoznao je mlade kao ranjivu skupinu na tržištu rada, te nudio spektar aktivnosti i usluga upravo za tu ciljanu skupinu, kao što su stjecanje stručnog iskustva na radnom mjestu, obrazovanje za mlade, potpore za zapošljavanje mladih, javne radove za mlade i podršku samozapošljavanju mladih. 

Mjere koje je za mlade nezaposlene osobe provodio Hrvatski zavod za zapošljavanje bile su usmjerene na brzu reakciju na nezaposlenost mladih, unutar 4 mjeseca od ulaska u nezaposlenost, kako je propisano nacionalnim Planom implementacije GzM.

Cilj ove operacije je bio povećati zaposlenost i pospješiti integraciju nezaposlenih mladih osoba (15-29) na tržište rada poticanjem daljnjeg obrazovanja i stjecanjem novih kompetencija i vještina, uključivanjem u javne radove i programe stručnog osposobljavanja, potporama za zapošljavanje te poticanjem samozapošljavanja. Početnim ugovorom je planirano uključiti 22682 osoba, a na kraju svih aktivnosti projekta u istom je bilo uključeno 30352 korisnika, od čega je  14681 uključenih u ovu operaciju su mlađi od 25 godine. Uključeno je mladih od 25 godina do 29 njih 15673.

Dodatno o rezultatima projekta:

CR01 - nezaposleni sudionici koji okončaju intervenciju uz potporu IZM: 26462

CR02 - nezaposleni sudionici koji dobiju ponudu za posao, stalno obrazovanje, naukovanje ili staž po prestanku sudjelovanja: 14509

CR03 - nezaposleni sudionici koji se obrazuju/osposobljavaju, stječu kvalifikaciju ili imaju posao, uključujući samozaposlene, po prestanku sudjelovanja: 15830

CR11 - sudionici koji imaju posao šest mjeseci po prestanku sudjelovanja: 20163

CR12 - sudionici koji su samozaposleni šest mjeseci po prestanku sudjelovanja (IZM): 244

SOY06 – mlađi od 25 godina: 14681

SOY07 - nezaposleni: 30354

SOY08 – mladi u dobi od 25 do 29 (IZM): 15671

Kontakt e-mail za dodatne informacije o projektu: euprojekti@hzz.hr
Kontakt e-mail za dodatne informacije o mjerama APZ: hzz@hzz.hr

Poveznice na relevantne internet stranice: 
www.mjere.hr
www.strukturnifondovi.hr
www.esf.hr

Projekt je sufinancirala Europska Unija iz Europskog socijalnog fonda. Ovaj sadržaj je isključiva odgovornost Hrvatskog zavoda za zapošljavanje.