Veličina fonta
Sivi ton
Kontrast
Disleksija

Završeni projekti

Provedba mjera aktivne politike zapošljavanja

Naziv projekta: Provedba mjera aktivne politike zapošljavanja

Naziv programa: Operativni program Razvoj ljudskih potencijala, Europski socijalni fond 2007.- 2013.

Nositelj projekta: Hrvatski zavod za zapošljavanje

Trajanje: od 26. lipnja 2014. do 30. lipnja 2016. godine

Vrijednost: 169.874.999,27 HRK

EU udio u financiranju: 144.393.749,38 HRK  (85%)

Aktivnosti projekta:
1. Provedba potpora za samozapošljavanje
2. Provedba potpora za zapošljavanje mladih – rad nakon stručnog osposobljavanja
3. Provedba stručnog osposobljavanja za rad bez zasnivanja radnog odnosa

Cilj projekta bio je poduprijeti aktivno sudjelovanje nezaposlenih osoba na tržištu rada provedbom mjera aktivne politike zapošljavanja.

Bespovratna sredstva, osigurana iz Europskog socijalnog fonda i državnog proračuna Republike Hrvatske, bila su usmjerena su na sljedeće mjere sa pripadajućim ciljnim skupinama:

 1. Stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa:
  • nezaposlene osobe prijavljene u evidenciji nezaposlenih duže od 30 dana sa završenim preddiplomskim, diplomskim ili integriranim preddiplomskim i diplomskim sveučilišnim studijem, odnosno preddiplomskim ili specijalističkim diplomskim stručnim studijem koje imaju do godine dana evidentiranog staža u zvanju za kojeg se obrazovala, bez obzira na ukupno evidentiran staž u mirovinskom osiguranju. 
  • nezaposlene osobe prijavljene u evidenciji nezaposlenih duže od 30 dana sa završenim srednjoškolskim obrazovanjem u obrtničkim zanimanjima u vezanom obrtu i zanimanjima u kojima je obavljanje poslova uvjetovano članstvom u strukovnim udrugama osnovanim sukladno posebnim propisima koje imaju do godine dana evidentiranog staža u zvanju za kojeg se obrazovala, bez obzira na ukupno evidentiran staž u mirovinskom osiguranju.
  • nezaposlene osobe prijavljene u evidenciju nezaposlenih duže od 30 dana sa završenim preddiplomskim, diplomskim ili integriranim preddiplomskim i diplomskim sveučilišnim studijem, odnosno preddiplomskim ili specijalističkim diplomskim stručnim studijem koje prema članku 41. Zakona o radu imaju zakonom ili drugim zakonskim propisom utvrđeno kao uvjet za obavljanje poslova radnog mjesta određenog zanimanja stručni ispit ili radno iskustvo koje imaju do godine dana evidentiranog staža u zvanju za kojeg se obrazovala, bez obzira na ukupno evidentiran staž u mirovinskom osiguranju.
  • nezaposlene osobe prijavljene u evidenciju nezaposlenih duže od 30 dana sa završenom srednjoškolskim obrazovanjem u četverogodišnjem trajanju zvanja koje prema članku 41. Zakona o radu imaju zakonom ili drugim zakonskim propisom utvrđeno kao uvjet za obavljanje poslova radnog mjesta određenog zanimanja stručni ispit ili radno iskustvo koje imaju do godine dana evidentiranog staža u zvanju za kojeg se obrazovala, bez obzira na ukupno evidentiran staž u mirovinskom osiguranju. 
    
 2. Potpore za zapošljavanje mladih – rad nakon stručnog osposobljavanja
  • mlade osobe do 29 godina koje se nalaze na stručnom osposobljavanju;,
  • mlade osobe do 29 godina bez uvjeta prijave u evidenciju nezaposlenih uz uvjet da zasnuju radni odnos uz potporu u najkasnijem roku od 30 dana od dana prestanka stručnog osposobljavanja,
  • mlade osobe do 29 godina kod kojih je od dana prestanka stručnog osposobljavanja prošlo više od 30 dana, prijavljene u evidenciju nezaposlenih i koje nisu bile zaposlene redovnom plaćom u prethodnih 6 mjeseci. 
    
 3. Potpore za samozapošljavanje
  • nezaposlene osobe prijavljena u evidenciju HZZ-a, bez obzira na radni staž, zanimanje i kvalifikaciju, koje su potpisale Profesionalni plan zapošljavanja uz evidentiranu aktivnost za samozapošljavanjem, te izrađen Poslovni plan s Troškovnikom.

Osim navedenih mjera aktivne politike zapošljavanja, kroz projekt su se također financirala evaluacija očekivanja i iskustva polaznika stručnog osposobljavanja za rad bez zasnivanja radnog odnosa, kao i poslodavaca i mentora.

Pripadnici ciljanih skupina ovog projekta u većem su riziku da prijeđu u dugotrajnu nezaposlenost te se kroz olakšavanje stjecanja radnog iskustva potrebnog za usvajanje profesionalnih znanja i vještina te poticanjem njihovog samozapošljavanja stvaraju preduvjeti za dugoročno zaposlenje. Provedbom aktivnim mjera za poticanje zapošljavanja i davanjem potpora poslodavcima za zapošljavanje, nezaposlenim osobama u nepovoljnom položaju na tržištu rada olakšava se pristup zapošljavanju i na taj način umanjuje mogućnost socijalne isključenosti i siromaštva, ali i povećava njihova zapošljivost.

U sklopu projekta izrađeno je završno izvješće koja detaljno opisuje provedene aktivnosti, metodologiju, obradu podataka te objedinjuje dobivene rezultate, iskustva polaznika, mentora i poslodavaca uključenih u SOR.

Kontakt e-mail za dodatne informacije o projektu: euprojekti@hzz.hr
Poveznice na relevantne Internet stranice:
www.strukturnifondovi.hr
www.esf.hr

Projekt je sufinancirala Europska Unija iz Europskog socijalnog fonda. Ovaj sadržaj je isključiva odgovornost Hrvatskog zavoda za zapošljavanje.