Veličina fonta
Sivi ton
Kontrast
Disleksija

Aktivni projekti

Provedba mjera APZ za mlade (IZM) – faza 2

Naziv fonda: Europski socijalni fond

Naziv operativnog programa: Operativni program Učinkoviti ljudski potencijali 2014. – 2020

Specifični cilj: 8.ii.1 – Povećanje zapošljavanja i brze integracije NEET skupine kroz Inicijativu za zapošljavanje mladih (IZM) na tržište rada

Nositelj projekta: Hrvatski zavod za zapošljavanje

Razdoblje provedbe projekta: od 31.10.2018. do 31.12.2023.

Ukupna vrijednost projekta (operacije): 525.883.335,20 HRK / 69.796.713,14 EUR

EU udio u financiranju projekta: (50 %) odnosno 262.941.667,6 HRK / 34.898.356,57 EUR

IZM udio u financiranju: (41 %) odnosno 215.612.167,43 HRK / 28.616.652,38 EUR

Kratki opis projekta (operacije) - sažetak:

Hrvatski zavod za zapošljavanje je 31.10.2018. godine ugovorio projekt „Provedba mjera APZ za mlade (IZM) – Faza 2“. Radi se o Ugovoru o dodjeli bespovratnih sredstava iz Europskog socijalnog fonda (ESF) u okviru Operativnog programa „Učinkoviti ljudski potencijali“ Prioritetne osi 1: „Visoka zapošljivost i mobilnost radna snage“. Razdoblje provedbe projekta trajalo je 48 mjeseci. Garancija za mlade bila je novi pristup u rješavanju pitanja nezaposlenosti mladih osoba, kojim se sve osobe mlađe od 25 godina (u RH mlađe od 30 godina!) nastoji što brže aktivirati na tržištu rada. Kako bi se uspostavila Garancija za mlade, države članice morale su osigurati vlastita sredstva za mlade, a EU je osigurala dodatna sredstva iz Europskog socijalnog fonda (European Social Fund – ESF) te tzv. Inicijative za zapošljavanje mladih (Youth Employment Initiative – YEI). Na taj način se financirao i ovaj projekt. U fokusu Garancije za mlade bile su mlade osobe koje su nezaposlene i one koje se smatraju ekonomski neaktivnima (one koje nemaju posao niti ga aktivno traže). Te mlade osobe se skraćeno nazivaju mlade osobe u statusu NEET (eng. Not in Employment, Education or Training). Ciljane skupine bile su mlade nezaposlene osobe u dobi od 15 do 29 godina, u registriranoj nezaposlenosti najviše do 4 mjeseca.

Na temelju operacije provodile su se aktivnosti poticanja zapošljavanja kroz mjere stjecanje stručnog iskustva na radnom mjestu, obrazovanje za mlade, potpora za zapošljavanje mladih, provedbe programa javnih radova za mlade, potpore samozapošljavanju te pripravništva u javnom sektoru. Mjerom stručnog osposobljavanja za rad bez zasnivanja radnog odnosa su se provodile aktivnosti poticanja prvog zapošljavanja za stjecanje radnog iskustva unutar struke za koju se obrazovala. Obrazovanje za mlade je uključivao obrazovanje i jačanje vještina mladih nezaposlenih osoba u skladu sa zahtjevima tržišta rada, odnosno jačanje njihove konkurentnosti na tržištu rada, posebice u slučaju neodgovarajućih kompetencija ili stupnja obrazovanja. Osim klasičnih programa obrazovanja ova operacija je stavila fokus na osposobljavanje na konkretnom radnom mjestu („on the job training“). Potpore za zapošljavanje mladih odnosile su se na pružanje izravnih potpora i naknada za zapošljavanje poslodavcima. Javni radovi za mlade uključivali su provedbu programa izravnog stvaranja radnih mjesta u području socijalne skrbi, odgoja i obrazovanja, upravljanja projektima s naglaskom na pomoć i podršku u zajednici, a u cilju promicanja zapošljavanja i zapošljivosti mladih nezaposlenih osoba. Podrška samozapošljavanju uključivala je pružanje savjetodavne i financijske potpore samozapošljavanju i poduzetništvu mladih. Pripravništvo u javnom sektoru za mlade uključivalo je provedbu programa za nezaposlene mlade osobe do 29 godina bez staža u obrazovnoj razini.

Cilj i očekivani rezultati projekta (operacije):

Opći cilj operacije je bio poduprijeti provedbu aktivne politike zapošljavanja usmjerene nezaposlenim mladim osobama (15-29 godina). U sklopu projekta dodijeljeno je 21.598 potpora. Cilj operacije je bio povećati zaposlenost i pospješiti integraciju nezaposlenih mladih osoba (15-29) na tržište rada poticanjem daljnjeg obrazovanja i stjecanjem novih kompetencija i vještina , uključivanjem u javne radove i programe stručnog osposobljavanja, potporama za zapošljavanje te poticanjem samozapošljavanja  i pripravništva u javnom sektoru.

Kontakt e-mail za dodatne informacije o projektu:
info@hzz.hr
EUProjekti@hzz.hr

Poveznice na relevantne internet stranice:
www.hzz.hr
www.strukturnifondovi.hr
www.esf.hr

Projekt je sufinancirala Europska Unija iz Europskog socijalnog fonda. Ovaj sadržaj je isključiva odgovornost Hrvatskog zavoda za zapošljavanje.