Veličina fonta
Sivi ton
Kontrast
Disleksija

Završeni projekti

Različita iskustva – Nova rješenja (DENS)

Ekonomski institut Maribor d.o.o. je u okviru programa Progress provodio projekt DifferentExperiences - NewSolutions (DENS) (“Različita iskustva – Nova rješenja”), u kojem je Hrvatski zavod za zapošljavanje sudjelovao kao partner. Projekt je trajao 12 mjeseci, a početni sastanak održan je 15. i 16. travnja 2010. godine u prostorijama Ekonomskog Instituta Maribor d.o.o. u Mariboru, Slovenija.

Glavni ciljevi projekta bili su:

  • Pokretanje rasprave o općim smjernicama i načelima koji karakteriziraju dizajn i implementaciju uspješnog pristupa za rješavanje trenutne krize na tržištu rada.
  • Podizanje svijesti o važnosti postizanja ciljeva Europske strategije zapošljavanja i Lisabonske strategije.
  • Razmjena iskustava, prakse i ideja o uspješnoj i učinkovitoj politici u području povećanja ponude radne snage kako bi se održala ravnoteža između aktivnog i neaktivnog stanovništva te promocija politike fleksisigurnosti (flexicurity).
  • Jačanje uključenosti socijalnih partnera i ostalih važnih lokalnih aktera u stvaranju učinkovitih struktura za uspješnu implementaciju aktivnog zapošljavanja i socijalne politike.

Projekt je inicirao raspravu o općim načelima koja karakteriziraju razvoj i provedbu uspješne politike tržišta rada u rješavanju trenutne krize. To se postiglo kroz ostvarenje kratkoročnih i dugoročnih ciljeva Europske strategije zapošljavanja (ESZ) među dionicima na regionalnoj, nacionalnoj i međunarodnoj razini, podizanjem svijesti o važnosti postizanja ciljeva ESZ, stvaranjem mreže za razmjenu praksi o učinkovitoj politici i mjerama u području povećanja bolje ponude radne snage, te kroz promicanje politike aktivnog starenja i politike fleksisigurnosti i sudjelovanja socijalnih partnera u uspješnom provođenju politika aktivnog zapošljavanja i socijalnih politika i programa.
Rasprave, podizanje svijesti, razmjene prakse i umrežavanje organizirano je kroz radionice na nacionalnoj razini te međunarodne forume, konferencije i web forume. U svrhu podizanja svijesti, razmjene znanja i širenja informacija održana je nacionalna kampanja.

Projekt se realizirao kroz četiri radna paketa:
RP 1: Umrežavanje ključnih dionika i razmjena dobrih praksi

  • Osnivanje radne skupine dionika vezanih uz polje zapošljavanja i socijalne politike.
  • Organizacija jednodnevne radionice za dionike s ciljem procjene socijalne politike i politike zapošljavanja, situacije na tržištu rada u partnerskim zemljama, te provedenih postojećih praksi s posebnim naglaskom na povećanje ponude radne snage u kontekstu aktivnog starenja i promocije politike fleksisigurnosti.
  • Organizacija dva međunarodna foruma u Danskoj i Češkoj u trajanju 2-3 dana.

RP 2: Međunarodna konferencija:

  • Završna međunarodna konferencija u Mariboru u svrhu razmjene rješenja, inicijativa i pristupa u području zapošljavanja koja su priznata kao dobra rješenja, te rasprava o mogućim novim rješenjima za provedbu politika i praksi fleksisigurnosti i aktivnog starenja.

RP 3: Kampanja podizanja svijesti i širenja informacija

  • Promotivna javna kampanja (priprema članaka na nacionalnom jeziku za medije i web stranicu, organiziranje konferencija za novinare tijekom nacionalnih radionica itd.).

RP 4: Upravljanje i evaluacija

  • Uspostava Upravnog odbora projekta. Predstavnici partnerskih organizacija sastali su se 4 puta (početni sastanak u Mariboru, 2 sastanka nakon međunarodnih foruma u Danskoj i Češkoj i završni sastanak u Mariboru nakon međunarodne konferencije).

Uz slovenski Ekonomski institut Maribor d.o.o., kao glavnog partnera i Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, u projektu su sudjelovali partneri iz Danske (AOF Nord) i Češke (European Developmnet Agency).

Projekt je sufinancirala Europska Unija. Ovaj sadržaj je isključiva odgovornost Hrvatskog zavoda za zapošljavanje.