Veličina fonta
Sivi ton
Kontrast
Disleksija

Završeni projekti

Razvoj društvenih mreža u HZZ-u

Ukupni proračun: 240.000,00 EUR

Trajanje: 8 mjeseci (srpanj 2014. – veljača 2015.)

Uključene osobe: 10 stručnjaka iz države članice, 15 stručnjaka iz HZZ-a, 50 radnika HZZ-a tijekom radionica za osposobljavanje i preko 150 sudionika na događanjima za promicanje vidljivosti i promotivnim događanjima.

Hrvatski zavod za zapošljavanje 27. lipnja 2014. započeo je s provedbom twinning light projekta „Razvoj društvenih mreža u HZZ-u“ koji se provodio 6 mjeseci, do prosinca 2014. Projekt se financirao iz Europskog socijalnog fonda, a ukupna vrijednost projekta bila je 240.000 €. Projekt je provodio HZZ u partnerstvu s organizacijama predstavnicama talijanske administracije, Konzorcijem za informativne sisteme CSI Piemonte i Italia Lavoro S.p.A. Obje organizacije imaju dugogodišnje iskustvo u različitim projektima razvoja i dizajna usluga u javnom sektoru te promoviranju programa i aktivnosti poticanja zapošljavanja.

Opći cilj projekta bio je unaprjeđenje kvalitete, učinkovitosti i djelotvornosti Hrvatskog zavoda za zapošljavanje u pružanju usluga klijentima. Svrha projekta bio je daljnji razvoj uspostavljenih profila HZZ-a na društvenim mrežama i njihova integracija u postojeće usluge Zavoda. Kroz projekt su se osmislili načini na koji HZZ može unaprijediti svoju on-line vidljivost te povećati domet pružanja informacija, posebice u slučaju novih usluga ili promjena u procedurama, a sa krajnjim ciljem da se smanji opterećenost savjetnika i poveća informiranost korisnika usluga Zavoda. Društvene mreže i servisi za microblogging pružaju raznovrsne mogućnosti za informiranje širokog spektra korisnika te su kanal kroz koji se može brže i jednostavnije komunicirati sa zainteresiranom javnošću. Također, društvene mreže su pogodan alat za objavljivanje slobodnih radnih mjesta te omogućavaju brzu i lako dostupnu povratnu informaciju korisnika. HZZ trenutno održava profile na Facebook-u, Twitter-u, LinkedIn-u te ima uspostavljen kanal na YouTube-u.

Rezultati i aktivnosti projekta

Projekt se temeljio na tri glavna rezultata koja su se postigla kroz provedbu:     

Rezultat 1: Usluge koje je HZZ pružao kroz postojeće profile na društvenim mrežama i postavljen okvir za buduće unaprijeđeno upravljanje društvenim mrežama 

Kako bi se utvrdio opseg aktivnosti koje je HZZ provodio preko svojih profila na društvenim mrežama, provela će se detaljna analiza objavljenog sadržaja. Kroz različite alate procijenila se trenutna prisutnost HZZ-a na društvenim mrežama te profilirali korisnici koji objavljuju sadržaj na profilima. Temeljem detaljne analize trenutnog stanja izradile su se preporuke za budući razvoj poslovnih procesa i aktivnosti koje bi Zavod mogao pružati preko društvenih mreža. Uz tehnička i sadržajna rješenja razrađena u preporukama, izradile su se i upute za operativno upravljanje društvenim mrežama namijenjene zaposlenicima HZZ-a koji su radili na uspostavi i održavanju sadržaja te komunikaciji s korisnicima.

Rezultat 2: Ojačani kapaciteti zaposlenika HZZ-a u upravljanju sadržajem i komunikaciji preko društvenih mreža 

Aktivnosti povezane s ostvarenjem ovog rezultata temeljile su se na razvoju specijaliziranog trening programa za zaposlenike HZZ-a koji su radili na informiranju, savjetovanju i odnosima s javnošću. Treninzi su se održali u formi radionice s naglaskom na načinima on-line komunikacije, mogućnostima pružanja informacija o uslugama HZZ-a alternativnim komunikacijskim kanalima, tehničkim aspektima korištenja društvenih mreža i microblogging servisa te su se obradili i primjeri dobrih praksi drugih EU zemalja. Kako bi se osiguralo učinkovito i jedinstveno upravljanje komunikacijom preko interneta, razradila se uloga zaduženja suradnika za upravljanje profilima na društvenim mrežama (on-line community manager).

Rezultat 3: Provedena javna kampanja s ciljem promicanja novih usluga koje će HZZ pružati preko društvenih mreža i servisa za microbblogging

Kako bi se prisutnost HZZ-a na društvenim mrežama učinila vidljivijom te kako bi se promovirale nove usluge HZZ-a koje će korisnicima biti dostupne preko društvenih mreža, izrađen je jedinstveni promotivni plan te se organiziralo više manjih promotivnih događanja za zaposlenike HZZ-a te ključne dionike.

O projektu

Projekt je provodio Hrvatski zavod za zapošljavanje u partnerstvu s predstavnicima talijanske administracije: CSI Piemonte i Italia Lavoro SpA.

Aktivnosti HZZ-a na društvenim mrežama

  • Pružanje informacija i specijaliziranih usluga: kada i gdje su potrebne;
  • Promicanje prilika za zapošljavanje i osposobljavanje: olakšavanje pristupa i razmjene među dionicima;
  • Podupiranje komunikacije s klijentima: novi pristup koji omogućuje približavanje korisnicima;
  • Unapređenje kvalitete usluga i učinkovitosti: uključivanje klijenata i zajedničko osmišljavanje;
  • Uvođenje politika e-uprave: otvorenost i transparentnost radi ostvarivanja novog odnosa s klijentima.

Projekt je sufinancirala Europska Unija. Ovaj sadržaj je isključiva odgovornost Hrvatskog zavoda za zapošljavanje.